Slik mestrer du de første 100 dagene som ny CFO

by House of Control | 27.11.21 00:58

Som en nøkkelperson i bedriften er det essensielt å legge et solid fundament for deg selv og din rolle som CFO helt fra starten. Vi har analysert beste praksis og utarbeidet en kjøreplan for de første 100 dagene.

Ny CFO

Som ny økonomidirektør (CFO) i et selskap står utfordringene i kø, men det gjør også mulighetene. Du skal sette deg inn i selskapets strategiske retning og selvsagt håndtere komplekse finansielle systemer – for ikke å glemme lederoppgaven i økonomiavdelingen. 

I denne artikkelen gir vi en dypere innsikt i rådene fra ledende eksperter som McKinsey, EY og andre, og fokuserer på hva som bør prioriteres i det første kvartalet. Husk at nøkkelen til suksess ligger i å balansere den økonomiske styringen med strategisk visjon og effektiv ledelse.

 

Vi har studert ekspertenes råd og «toppet laget».

1. Bli kjent med selskapets balanse

En grundig forståelse av selskapets finansielle stilling er kritisk. Dette inkluderer ikke bare å forstå de nåværende tallene, men også å identifisere historiske trender og potensielle fremtidige utfordringer. Avanserte verktøy for finansiell analyse kan gi deg en mer nøyaktig og omfattende forståelse av selskapets økonomiske helse.

Les mer om vårt verktøy for avtalehåndtering - Complete Control

2. Vær klar for det uventede

Forstå at utfordringene du står overfor kan være mer komplekse enn først antatt. Dette krever fleksibilitet og evnen til raskt å tilpasse seg nye situasjoner. Det er viktig å utvikle en robust beredskapsplan for uventede økonomiske utfordringer. Slike planer handler ikke bare om risikostyring for selskapet, men også uventede hendelser for deg i din rolle. 

3. Sett deg inn i strategien og forstå virksomheten

En dyp forståelse av hvordan bedriften opererer og dens strategiske mål er avgjørende. Dette omfatter også kunnskap om bransjen, konkurrentene og markedet. Ved å forstå dette kan du bedre tilpasse finansielle strategier for å støtte bedriftens overordnede mål. Sett av tid til grundige diskusjoner med CEO og styreleder om hvordan bedriften setter strategien ut i live. Se etter avvik og spør hvorfor de ikke har gjort de investeringene, kuttene og andre endringer som de er blitt enige om og besluttet.

Last ned vår whitepaper: Smarter CFO

4. Gå gjennom sentrale dokumenter

Dette inkluderer ikke bare å lese og forstå strategidokumenter, men også å analysere referater fra tidligere styremøter og revisjonsrapporter. Andre sentrale dokumenter er avtaler med kritiske leverandører og kunder. Disse dokumentene kan gi verdifull innsikt i bedriftens historie, utfordringer og suksesser. 

LES OGSÅ: Slik sparte Visma 220 millioner på to år

5. Still de dumme spørsmålene

Det er den nyansattes privilegium å stille spørsmålene som de rutinerte i selskapet tar for gitt. Dette er en unik mulighet til å utfordre status quo og bringe nye perspektiver til selskapet – til selskapets og din egen fordel. Dine spørsmål kan avdekke skjulte problemer eller muligheter for forbedring som ikke har blitt vurdert tidligere.

6. Gjør en resultatanalyse

Her er vi på CFOens hjemmebane. En analyse av resultatregnskapet er essensiell for en CFO fordi den gir innsikt i selskapets lønnsomhet. Forstå hvor godt selskapet presterer i forhold til sine strategiske mål. Denne analysen hjelper til med å identifisere inntektskilder, kostnadsstrukturer og trender i nøkkeltall. Ved å forstå disse faktorene kan du bidra til at ledelse og styret tar bedre informerte beslutninger.

7. Gjør en likviditetsanalyse

En detaljert vurdering av selskapets likviditet er nøkkelen til å sikre at det har tilstrekkelige midler til å møte sine kortsiktige forpliktelser. Dette bør inkludere en stresstest av selskapets finansielle modeller for å forstå hvordan ulike scenarioer kan påvirke likviditeten. Har  selskapet til enhver tid tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser, noe som er avgjørende for selskapets drift og finansiell stabilitet? Forståelse av kontantstrømmen er også nødvendig for risikostyring og for å forhindre finansielle kriser. Kontantstrømanalysen vil også avdekke om selskapet har løfteevne til investeringer, ekspansjon og utbytteutbetalinger.

8. Få oversikt over hvilke estimater dere skal levere

Dette inkluderer å utvikle en forståelse av hvordan tidligere prognoser og budsjetter har blitt opprettet, og vurdere deres nøyaktighet og relevans. Det er også viktig å identifisere områder der prognoser og budsjetter kan forbedres. Vi har laget en guide med seks grep til hvordan du kan gå frem for å lage mer treffsikre prognoser. 

LES OGSÅ: Slik utvikler dere mer treffsikre prognoser

9. Lag en compliance-liste

Dette bør være en omfattende liste som inkluderer alle regulatoriske og juridiske krav. Skal dere forholde dere til åpenhetsloven eller IFRS, inkludert balanseføring av leie- og leasingavtaler? Hva forventes av årsrapporten? For hvert punkt på listen, vurder om du er fornøyd med nåværende status, og identifiser områder for forbedring.

10. Bli sjefen på laget

Forstå styrkene og svakhetene til teamet ditt. Dette innebærer ikke bare å identifisere hvem du kan stole på for detaljerte spørsmål, men også å bygge et sterkt team som kan støtte deg og selskapet i å oppnå dets mål. Snakk med alle kollegene om hvilke roller de har og hvordan laget fungerer sammen. Se etter muligheter for å styrke kompetansen til hver enkelt, samt hvordan dere må jobbe sammen for å nå fremtidige mål. Ha gjennomføringsevne, og forklar teamet hvorfor endringer skjer.

11. Skaff deg en mentor

Å ha en erfaren mentor, enten internt eller eksternt, kan gi verdifulle perspektiver og veiledning. Det kan være en person med lignende stilling i samme bransje, eller en CFO i en bedrift i samme vekstfase, eller en annen spennende person for din utvikling – for eksempel en leder med lignende utfordringer. En mentor kan hjelpe deg med å navigere og gi råd basert på deres egne erfaringer.

 

12. Skaff deg venner, men behold selvstendigheten

Bygging av relasjoner på tvers av avdelinger er avgjørende for suksess som CFO. Dette betyr ikke bare å prioritere relasjoner med ledere for ulike forretningsenheter, men også å utvikle sterke bånd med andre avdelinger som HR, IT, og markedsføring. Bygg tillit gjennom transparent kommunikasjon og ved å vise at du er forpliktet til både teamets og selskapets suksess. Det er viktig å være konsekvent i dine beslutninger og kommunikasjon. Dette bygger tillit og troverdighet både innenfor teamet ditt og på tvers av organisasjonen.

 

13. Velg deg ut et lite antall områder du vil endre

Ta deg tid til å forstå selskapets kultur, historie og ansattes synspunkter før du gjør store endringer. Dette vil hjelpe deg med å ta mer informerte og effektive beslutninger. Fokuser på et fåtall nøkkelområder der du kan gjøre en reell forskjell. Gjennomtenkte og målrettede endringer vil ha større sannsynlighet for suksess enn for mange endringer samtidig.

 

14. Styring og kontroll er mer enn begrensninger

Som CFO må du balansere behovet for kontroll med behovet for å ta kalkulert risiko for å fremme vekst og innovasjon. Dette innebærer å utfordre eksisterende prosesser og strategier, og å være åpen for nye ideer. Finn ut hvilken verdi avdelingen skal levere. Dette innebærer å evaluere hvordan finansavdelingen bidrar til selskapets overordnede mål og KPI-er. Vurder om rapportene og dataene som leveres er relevante og nyttige for beslutningstakere og andre avdelinger.

 

Nysgjerrig på hvordan House of Control kan hjelpe deg med å lykkes som CFO? Vi har systemene du trenger for avtalehåndtering og IFRS 16 Compliance. Book inn en uforpliktende prat med oss i dag:

 

 

 

Additional Reading