5 tips for å overholde IFRS 16

by House of Control | Dec 11, 2019 1:10:46 PM

Den engelske grenen av revisornettverket KPMG deler fem tips for å overholde rapporteringskravene knyttet til balanseføring av leieavtaler.

1. Identifisere og avklare alle leieavtaler
Har dere kontroll på alle leieavtaler som er inngått på ulike nivåer i selskapet? Når det inngås nye kontrakter, er det essensielt at dere har en prosess for å avklare om det er en leiekontrakt som omfattes av kravene i IFRS 16. Er beløpet vesentlig og er den langvarig nok til å balanseføres? Dette er relativt enkelt når avtalene inngås eller registreres av regnskapskyndige mennesker i økonomiavdelingen, men ofte praktisk vanskeligere når avstanden øker.

2. Opex kontra capex
Skillet mellom driftskostnader (opex) og kapitalkostnader (capex) er i bevegelse for avtaler som omfattes av IFRS 16. Når avtaler som før var definert som driftskostnader ender opp som eiendeler og forpliktelser i balansen, påvirkes riktignok sjelden likviditetsstyringen. Men, når tallene blir synlige i balansen det kan medføre at CFO skal tenke gjennom eksisterende strategier for kjøp vs. leie og leasing.

3. Oppretthold flere regnskap
Selskaper og datterselskaper som fører regnskapet etter IFRS beskattes likevel etter nasjonale regler. Dette vil normalt påvirke hvordan leasing- og leieavtaler kommer til fradrag i resultatregnskapet. Det kan derfor hende at dere fremdeles trenger systemer og prosesser på plass for å skille mellom finansiell og operasjonell leieavtale.

4. Hvilke systemer bruker dere?
Det finnes flere tekniske løsninger for å gjøre beregningene som følger av kravene i IFRS 16. I House of Control har vi utviklet en løsning som ikke bare gir dere presise beregninger av balanseverdier og avskrivninger. Dere får også en løsning som gir dere en fremragende kostnadskontroll og oversikt over fremtidige forpliktelser. Dermed er det også et verktøy for både kostnadskutt og mer effektiv budsjettering.

5. Dette er en kontinuerlig prosess
CFO og kollegene må kontinuerlig gjennomgå vurderinger og forutsetninger i hele porteføljen av leie- og leasingavtaler. Totalt sett, skriver KPMG, er det klart at utover de tekniske kravene til standarden, er det noen viktige praktiske hensyn som du må ta hensyn til i implementeringsprosjektet ditt.

Hvordan håndteres IFRS 16 i ditt selskap? Ble det løst i regneark første gang? House of Control har utviklet en skreddersydd modul for IFRS 16. Ikke bare gjør den årets rapportering enklere, effektiv og nøyaktig; modulen sparer dere for enda mer ressursbruk i økonomiavdelingen i årene som kommer.

Stadig flere børsnoterte selskap i og utenfor Norden har tatt i bruk vår modul. Kan vi få lov å komme innom for å fortelle dere om gevinstene de har oppnådd?

Subscribe Now

Additional Reading