31.000 brukere: 10 grunner til at de valgte Complete Control

by House of Control | 07.08.20 13:31

Complete Control har mer enn 31.000 brukere i 63 land, og er markedets ledende verktøy for forvaltning av kontrakter, eiendeler og forpliktelser. Vi holder en løpende dialog med våre kunder, og spør dem jevnlig om brukeropplevelsen. Blant tilbakemeldingene er det flere fellesnevnere, og særlig disse ti går igjen:

1. Raske kostnadskutt når virksomheten får full oversikt over alle løpende avtaler med underleverandører
2. Dashbordet med full kontroll over alle avtaler, inkludert kostnader og varslinger når utløpstiden nærmer seg
3. Raskere og mer presise budsjetter og prognoser for kontantstrøm, siden restforpliktelser er kun noen tastetrykk unna
4. Automatiske prisjusteringer av kundeavtalene
5. Forebygger personavhengighet når alle avtaler er registrert samme sted, inkludert logg av alle endringer som er gjort
6. Smart beregning og håndtering av IFRS 16-oppgaver
7. Nyttige tilleggsprodukter som for eksempel digital signatur, ESG-målinger og intelligent kontraktleser
8. Mindre stress og ressurser brukt til å skaffe seg kontroll og lete etter avtaler
9. Et utpreget brukervennlig verktøy som fungerer uavhengig av ERP-system, med tilgang til kompetent hjelp på alle skandinaviske språk
10. Rask og knirkefri implementering som ikke krever en egen prosjektleder

Så godt som daglig inngår bedriftene nye avtaler med underleverandører og kunder: Lisenser på programvare, leasing av biler, mobiltelefoni, husleie, kantinemat, kaffemaskiner osv. Noen av dem er strategisk viktige, andre er kostnader som «alle» har.

Kontraktene signeres som regel av mange ulike mennesker rundt om i organisasjonen – på forskjellige nivåer og i flere avdelinger. Til sammen blir det snakk om store beløp, og det blir alltid en utfordring å ha en samlet oversikt og i praksis være i stand til å følge opp avtalene.

Full kontroll med alle avtaler blir enda mer utfordrende når ansatte bytter roller, går i permisjon eller slutter. Det gjelder ikke minst når personer med ansvaret for mange avtaler forsvinner ut døren og avtalene var registrert i et regneark kun vedkommende forstod.

Personavhengighet er fellesnevneren når mange små beløp til sammen gjør betydelige innhugg i bunnlinjen. Er det ikke på tide at virksomheten selv eier den totale oversikten?

Hvor mange avtaler har dere egentlig?
Dette er kostnadene ved manglende kontroll
8 grunner til at regneark er dårlig egnet til avtalehåndtering
Sjekkliste når dere skal kjøpe verktøy for avtalehåndtering
Derfor applauderer investorene når CFO bruker Complete Control
Dette avgjør ROI når dere bruker Complete Control

Subscribe Now

Additional Reading