7 Dashbord enhver CFO ønsker seg (og trenger)

by House of Control | 13.01.22 08:26

Disse dashbordene er klare til bruk i løpet av kort tid – med rask og enkel tilkobling til ERP-systemet. De fleste relevante grensesnittene og tilhørende KPIer er allerede ferdiglagede. Samtidig kan du enkelt tilpasse dem til dine unike behov.

Business Analyze (Business Intelligence-programvare) er godt kjent i Norden for dashbordene og analyseverktøyene de lager for salgsavdelinger, ofte basert på CRM-data. Etter å ha blitt en del av House of Control i 2021, ble IP-en brukt til å ta tilbudene deres til et helt nytt nivå.

De tilbyr nå et mye bredere spekter av analyseverktøy og dashbord – som dekker salg, drift og økonomi (ERP). De nye dashbordene gir ledere, ledere og analytikere et bredere syn på virksomheten og bedre innsyn i forretningsprosesser og økonomiske resultater.

Det som er spesielt med disse dashbordene er at de er ferdig konfigurert og klare til bruk. Umiddelbar innsikt, for å si det sånn. Du får tilgang til dashbord som kan tilpasses dersom ønskelig.

Hvordan ser de ut? Her er syv eksempler.

Se en video av Dashboards her

#1 Salgsdashboard

Salgsdashboard svarer på viktige spørsmål som: Hvor gode er salgsteamet til å generere inntekter? Hva er prognosene? Hvilke områder kan vi forbedre?


Beregninger inkluderer:

 • Salgsprognose kontra budsjett
 • Salgsavvik (per enhet, avdeling, person osv)
 • Ordrereserve
 • Bestillinger
 • Nettomargin
 • Bruttomargin

CFO-Dashboard-sales-metrics

2. Resultatdashboard

Resultatdashbordet (Profit & Loss) oppsummerer inntektene, kostnadene og utgiftene som påløper for angitte perioder. Disse dataene vises og oppdateres dynamisk fra bedriftens ERP-system.

Brukere kan raskt velge og filtrere data for å se separate kontoer på ulike detaljnivåer. Hvis du er analytiker, kan du klikke deg gjennom datanivåer for å forstå hvilke elementer som positivt eller negativt påvirker ytelsen – og deretter iverksette korrigerende tiltak.

Som vist nedenfor inkluderer dette dashbordet nøkkelberegninger som:

 • Inntekt
 • Varekostnad
 • Bruttofortjeneste
 • Utgifter
 • Netto inntekt

CFO-Dashboard-Profit-loss

3. Balansedashboard

Balansedashbordet viser viktige balanseindikatorer, samt forskjellen mellom budsjett og balanse fra ulike perioder. Det inkluderer både oppsummert og detaljert oppdeling av eiendeler, gjeld, egenkapital og andre nøkkeltall.

Grafiske elementer gir CFO og andre brukere en rask forståelse av hvordan nøkkelindikatorer endrer seg over tid.

CFO-Dashboard-Balance-Sheet

4. Dashboard for Cash Flow

Dashbordet for kontantstrøm viser nøkkelinformasjon fra kundereskontro og leverandørreskontro. Den inkluderer viktige data som kan hjelpe deg med å identifisere problemer, kreve inn fordringer og administrere kontantstrømmen.

Grafiske elementer viser gjennomsnittlig antall dager mellom fakturadato og betaling. Det finnes en lignende indikator for leverandørfakturaer. 

Annen informasjon på dette dashbordet inkluderer:

 • Kundefordringer over ulike tidsinterval
 • Leverandørgjeld per måned
 • Kundefordringer per måned
 • Per avdeling mv.

CFO-Dashboard-Cash

5. Dashbord for kundereskontro

Kundereskontro-dashbordet gir full kontroll over kundetransaksjoner på aggregerte- og transaksjonsnivå. Som med de andre dashbordene, er det mange alternativer som lar deg velge, filtrere, oppsummere og kartlegge informasjon effektivt:

 • Overvåk gjennomsnittlig antall dagers kreditt
 • Gjennomsnittlig antall dager forsinket/forfalt
 • Antall nye kunder
 • Antall bilag
 • Søk og oppsummer etter fakturadato, forfallsdato, kontoutskriftsdato osv

CFO-Dashboard-customer-ledger

6. Dashboard for leverandørreskontro

Leverandørdashbordet gir alle relevante data knyttet til leverandørreskontroene. I likhet med kundereskontroen er det mange måter å søke, finne, oppsummere og vise data på.

Beregninger inkluderer: 

 • Åpne poster
 • Totalbeløp i periode
 • Gjennomsnittlig antall dagers kreditt
 • Leverandørgjeld per måned
 • Totalt antall leverandører
 • Antall nye leverandører
 • Antall og verdi av transaksjoner

CFO-Dashboard-supplier-ledger

7. KPI Oversikt Dashboard

Dette dashbordet er en samling av de viktigste KPIene. Business Analyze lar deg tilpasse dashbordene dine slik at de forteller deg nøyaktig hva du vil vite - alt på et sted.

KPIs-Overview

 

Neste steg

Se en demo video av CFO Dashboards her

Additional Reading