8 snarveier til neste års budsjett

by House of Control | 02.12.20 11:58

Bruk tiden på å definere hva dere skal satse på – og la de faste inntektene og utgiftene være et tastetrykk unna. Se våre 8 tips til budsjettarbeidet hentet fra de beste.

Hva skal din bedrift utrette neste år? Hvor og hvordan skal det satses mer enn før – og mindre? Dukker ROI opp i løpet av året? Når kolleger tenker framover, er det de store strategiske spørsmålene som skaper mest positiv energi når neste år skal budsjetteres.

Men som med statsbudsjettet er de største bitene av budsjettet stort sett gitt i forkant, og kanskje ikke fullt så spennende: Husleie, betjening av lån, lønn, pensjonsavtaler, leasing av datautstyr – slike ting. Litt mer lystig er de faste inntektene, ikke minst avtalene som ble sikret i løpet av året.

Mens de strategiske delene av et budsjett ofte varierer fra selskap til selskap, er desto mer likt når det kommer til de faste postene. Ikke bare ligner arbeidsoppgavene; de fleste ønsker å bruke så lite tid som mulig på jobben, med så presise prognoser som mulig.

Så, hvordan kan dere raskt få på plass en så komplett kontroll som mulig – og kunne vedta budsjettet for neste år før nyttårsrakettene smeller? Vi har kombinert egne tilbakemeldinger fra kundene med rapporter fra de største revisjonsfirmaene.

Riktig budsjettering 

Her er åtte snarveier for rask og riktig budsjettering:

  1. Top down og bottom up. Budsjetter som lages fra toppen, har som sin fremste styrke at det blir en sterk kobling til selskapets strategi. Metoden har også sine svakheter, blant annet at ledelsen mangler detaljkunnskap og at medarbeiderne ikke føler eierskap til budsjettet. Derfor flyter informasjonen begge veier i gode budsjettprosesser.
  2. Presis informasjon: Hvor mye skal utbetales og innbetales – og til hvilke tidspunkter? Hvem hos dere kan bekrefte dette? Når utløper avtaler, og skal de reforhandles?
  3. Oppdatert informasjon: Hvor lang tid går det fra avtaler signeres til de er synlige i regnskapet? Jo mer oppdatert desto færre overraskelser i budsjettperioden.
  4. Smart bruk av teknologi. Når dataene er presise og oppdaterte, vær sikker på at du kan hente ut raske og presise rapporter, gjerne med god grafikk. Smarte verktøy gjør det enklere for ledelsen å budsjettere nøyaktig.
  5. Fleksibel budsjettering. Agile og agility er et moteord i næringslivet. Innenfor budsjettering tolker vi det som et budsjett som kan tilpasses endrede rammebetingelser i løpet av året.
  6. Entusiastisk og forpliktende tone fra toppen. Ledelsen må kommunisere klart og tydelig at budsjetter er viktige styringsdokumenter for selskapet.
  7. Hold folk ansvarlige for at budsjetter nås og holdes. Knytt bonuser og andre incentiver til avdelingers etterlevelse av budsjettene.
  8. Men husk at lønnsomhet er viktigere. OK, ikke det at de første sju punktene ikke er viktige, men på slutten av dagen er bedriftens lønnsomhet viktigere enn å treffe budsjettet.

Presise estimater for kommende års inntekter, kostnader og kontantstrømmer handler i stor grad om kontroll over ting som allerede er avtalt. Presise estimater blir til raske budsjettprosesser når du tar i bruk smarte verktøy.
Complete Control kan hjelpe dere til raskere og mer presise budsjetter - og det er enkelt å komme i gang med

 

 

Additional Reading