9 måter å kutte kostnader før (eller i løpet av) en resesjon

by House of Control | 08.11.22 03:00

I en resesjon må strategier vike for kortsiktige grep for overlevelse.
Vi har samlet ni grep fra amerikanske eksperter. 

NIC_2918

 

«Alle har en plan – helt til de får en på trynet.»

- Mike Tyson, bokser

I overført betydning er det stadig flere bedriftsledere som må forholde seg til bokselegenden Mike Tysons kjente ord. Mange spør seg allerede hvordan bedriften skal forberede seg på en resesjon, inkludert hvordan de skal reforhandle selskapets avtaler.

 

 

Forbes Magazine har spurt sine faste bidragsytere om deres beste råd til bedrifter som må kutte i aktivitetsnivået. Her er ni råd til bedrifter som må eller vurderer å redusere aktivitetsnivået i møte med en kommende resesjon:

 

1. Vær åpen med samtlige av bedriftens interessenter

Det er dyrt å la en økonomisk krise også bli en tillitskrise. Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for å bevare interessentenes tillit. La ansatte få vite hva du gjorde og hvorfor du gjorde det. Be ansatte og andre komme med ideer og anbefalinger før dere tar grep. Slik kan åpenhet motivere ansatte og andre til å hjelpe deg.

2. Be om innsikt og råd fra objektive tredjeparter

Det vil være smertefullt å kutte i bemanning, lokasjoner, avdelinger, produktområder og så videre. Ledelsen i bedriften er av historiske årsaker neppe uhildet – fordi de selv har foreslått mange av satsingene som tidligere er besluttet. Derfor vil dagens ledelse slite med å analysere situasjonen og gjennomføre nødvendige tiltak. Ofte kan uavhengige rådgivere bedre vurdere den strategiske posisjonen og komme med konkrete råd.

 

3. Ta en pause for å konsolidere

Kanskje skal dere ikke kutte i bedriften. Kanskje har dere simpelthen vokst for raskt og mistet fokus. I stedet for å risikere å måtte kutte i fremtiden, er det beste da å ta en vekstpause for å konsolidere. I praksis: Se dere rundt i markedet og se hva som fungerer best. Få på plass struktur og fundament, og gå aldri på akkord med kvalitet og kundeservice. Derfra kan dere vokse videre.

4. Følg med på likviditeten

Likviditeten er bedriftens puls. Pass derfor godt på kontantstrømmen. Dette er særdeles viktig i krisetider. Følg med ukentlig for å se etter problemer – og iverksett løsninger. Følg med på kundefordringer, leverandørgjeld, lager og ansettelser som en hauk. Se etter muligheter for å «innrullere» flere inntekter i kontantstrømmen. Og vær sikker på at salget faktisk utvikler seg riktig før dere skaffer nye kostnader til inntekts vinning.

5. Når bedriften må snu seg raskt for å kutte kostnader

Noen ganger må du «snu på hælen», evaluere den nåværende situasjon, og så ta konkrete grep for å nedskalere. Dette kan være situasjoner hvor dere må ta kortsiktige grep for overlevelse, men dette er ikke nødvendigvis investeringer i langsiktig vekst – for å si det sånn. Hvilke forpliktelser kan dere komme ut av nå – uten at det påvirker driften altfor negativt på kort sikt? Likevel, tenk på det mer som en læringsprosess i tilpasning av driften enn en fiasko. Men også her kan dere gjøre langsiktig riktige grep, for eksempel å redusere behovet for bemanning gjennom å ta i bruk smart teknologi.

6. Vurder en «Nei-sesong»

Dine selvgående og dyktige kolleger vil som regel bedriften det aller beste. Derfor sier du vanligvis ja til gjennomtenkte forslag til investeringer og kostnader som kan skape vekst. Men hva med å binde seg til masten og si nei en periode? Klare seg uten nye leveranser. Være nytenkende innenfor dagens rammer. Heller ikke dette er en langsiktig strategi for vekst, men noen ganger er kortsiktige grep for langsiktig overlevelse.

7. Ta en fornyet kikk på kundereisen

En bedrift som lykkes innledningsvis, vil gjerne ekspandere til nye produkter og markeder. Økte inntekter og flere investorer, ansatte og kunder er symptomer på at dere gjør mye riktig. Men nøyaktig hva er det som gjøres riktig? Så lenge alle piler peker oppover, kan det være vanskelig å skjelne det viktigste fra det uvesentlige. Når inntektene plutselig stopper er det viktig med et knivskarpt fokus på hva som er de riktige aktivitetene. Her bør kundereisen stå i sentrum for hvordan dere prioriterer ressursene.

 

8. Back to basics

Strategisk fokus handler i teorien om å velge de riktige aktivitetene. I praksis handler det oftere om å velge bort aktiviteter og definere hva bedriften ikke skal gjøre. Å vokse i for mange retninger er misbruk av ressurser og lite bærekraftig. I en nedgangstid er blir det tvingende nødvendig igjen å fokusere på 1) hva bedriften gjør best, 2) hvilke kunder dere gjør det for og 3) hvorfor dere gjør det. Når bedriftens formål igjen er tydelig for alle, er det på tide å sende penger, talent og energi i riktig retning.

 

9. Balanser visjon med gjennomføring

Gode ledere evner å være både visjonære og handlekraftige. Visjonære evner inkluderer å være nysgjerrig, kreativ og nytenkende. Handlekraft bygger på kritisk tenkning og problemløsning. Begge er nødvendige for å navigere i et hav av gode ideer. Dersom du ikke har begge, se etter noen som kan hjelpe deg med ferdighetene du mangler.

 

 

Additional Reading