Finansiell leasing: Slik skal det behandles i regnskapet

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 30.03.23 12:28

Er leasingavtalen i praksis et kj√łp av utstyr p√• avbetaling? I s√• fall er det en stor sjanse for at det er en finansiell leasingavtale, som krever at dere balansef√łrer avtalen. Dette er kriteriene og metodene for effektiv h√•ndtering av slike avtaler.

Finansiell leasing - Slik skal de finansielle leieavtalene behandles i regnskapet

 

Oppfyller ditt selskap to eller tre av f√łlgende kriterier:

 • Minst 50 ansatte
 • 70 millioner kroner i omsetning
 • eller 50 millioner kroner i balanseverdier?
Da b√łr dere ha et bevisst forhold til kravene til balansef√łring av finansielle leasingavtaler som gjelder i alle de tre skandinaviske landene (NRS 14 i Norge, K3 i Sverige, Regnskabsklasse C i Danmark).

 

IFRS 16 software - Se l√łsningen live

 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på

 • Se p√• bakgrunnen for finansiell leasing, ogs√• kjent som finansielle leieavtaler

 • Gi deg kriteriene for at en avtale er finansiell leasing

 • Fortelle om hva som ikke er finansielle leasing, men som er operasjonelle leasing, inkludert leasing av firmabiler og leie av lokaler

 • Beskrive overordnet hvordan finansielle leasing behandles regnskapsmessig i balansen og resultatregnskapet

 • Gi deg inspirasjon til hvordan finansielle leasingavtaler kan behandles effektivt og riktig med bruk av smart programvare

 

N√•r leasingavtaler skal balansef√łres: I praksis et kj√łp p√• avbetaling

Begrunnelsen for balansef√łring av leasingavtaler er at avtalen i praksis er like forpliktende for kj√łper som om eiendelen var blitt kj√łpt (og finansiert med l√•n i banken). I mange tilfeller er da ogs√• en finansinstitusjon som st√•r for leasingavtalen, mens eiendelen kommer fra en forhandler. 

I en del leie- og leasingavtaler vil en s√• stor del av √łkonomisk risiko og kontroll b√¶res av leietaker at avtalen har n√¶re likhetstrekk med kj√łp av en eiendel, selv om eiendomsretten formelt sett ikke er overf√łrt. Likhetstrekkene forsterkes n√•r leietaker ogs√• har risiko knyttet til verdiendringer av det underliggende leieobjektet, samt at leietaker st√•r for vedlikehold og forsikringspremie. 

Er det leietaker som har full bruksrett uten at utleier kan stille betingelser, og er det leietaker som betaler vedlikehold og forsikring? Er det i praksis et kj√łp av en eiendel som selger vanligvis ikke f√•r tilbake kontrollen over? Dersom leietaker er bundet i hele kontraktsperioden og leiebel√łpet er fastsatt, har leietaker en tidsbegrenset rettighet og en tilh√łrende forpliktelse i form av fremtidige leiebetalinger. 

Forpliktelsen om fremtidige leasingbel√łp i en finansiell leasingavtale kan s√•nn sett forst√•s som rente og nedbetaling for kj√łp av en eiendel.

 

Kriterier for en finansiell leasingavtale

Som nevnt, finansiell leasing er et begrep som likestiller kj√łp av en eiendel med det som i praksis er et kj√łp p√• avbetaling.

 

Dersom ett av f√łlgende fire kriterier er tilstede skal det regnskapsmessig legges til grunn at leieforholdet eller leasingavtalen er √• anse som en finansiell leieavtale:

 1. Leietaker har en avtalefestet rett til √• kj√łpe eiendelen til en vesentlig lavere pris enn markedsverdi, for eksempel ved slutten av leasingperioden. Sagt p√• en annen m√•te, restverdi er lavere enn markedsverdi. Derfor er det rimelig sikkert at leietaker vil kj√łpe eiendelen. 

 2. Leasingperiodens lengde dekker det vesentligste av eiendelens √łkonomiske levetid. 

 3. N√•verdien av fremtidige leiebetalinger er omtrent lik markedsverdien av eiendelen p√• det tidspunktet leasingavtalen inng√•s. 

 4. Eiendelen er av så spesiell karakter at den ikke kan brukes av andre enn leietaker (uten vesentlige endringer eller modifikasjoner).

 

Andre indikasjoner som alene eller i kombinasjon kan medf√łre at leieavtalen skal klassifiseres som en finansiell leieavtale er:

 1. At leietaker ved √• si opp leieavtalen st√•r ansvarlig for et eventuelt tap for utleier. 

 2. Det er leietaker som f√•r det vesentligste av gevinst og tap som f√łlge av variasjoner i markedsverdien p√• eiendelen. 

 3. Leietaker har etter utl√łpet av den opprinnelige avtalen rett til √• fornye denne for en tidsbegrenset periode, og det til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel. 

 4. Leietaker vil rimelig sikkert overta leasingobjektet i l√łpet av avtaleperioden eller senere.

 

Dette er operasjonelle leasingavtaler, for eksempel husleie og leasing av firmabiler

Som en kommentar til listene over, kan det bemerkes to typer avtaler som normalt ikke er finansielle leasing.

Det er husleieavtaler og leasing av biler. En husleieavtale oppfyller ikke kriteriet om √• v√¶re et kj√łp p√• avbetaling, og det er huseier som f√•r gleden av eventuelle verdistigninger. Leasing av bil oppfyller ikke kriteriene blant annet fordi det er begrensninger p√• kj√łrelengde, og fordi bilens levetid er vesentlig lengre enn en normal tre √•rs leasingavtale. 

Husleie og leasing av biler er derimot operasjonell leasing. Disse er kjennetegnet ikke bare ved at de ikke treffer kriteriene over. Ved en operasjonell leasingavtale kan leietaker gjerne gj√łre endringer og oppdateringer underveis i leieforholdet.

Videre vil det v√¶re en vesentlig restverdi n√•r avtaleperioden opph√łrer, og den √łkonomiske levetiden er vesentlig lengre enn leasingavtalen. Operasjonelle leasingavtaler har en enklere regnskapsmessig behandling, ved at de kostnadsf√łres l√łpende.

 

Balanse- og regnskapsf√łring av finansielle leasingavtaler

En finansiell leasingavtale balansef√łres til n√•verdien av de fremtidige leiebetalingene. Dette er eiendelens anskaffelseskost. Ved beregning av n√•verdi skal enten implisitt rente (diskonteringsrente) i leieavtalen eller leietakers alternative l√•nerente legges til grunn.

Anskaffelseskost kan ogs√• inkludere utgifter i forbindelse med forhandlinger om leasingavtalen eller sikkerhetsstillelse for leieforpliktelsen. 

Balansef√łrte leasingavtaler skal vurderes etter de generelle vurderingsregler i regnskapsloven. Dersom eiendelen har begrenset √łkonomisk levetid skal den avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 

Avskrivningsperioden skal settes lik estimert leieperiode. Dette vil v√¶re det samme som forventet √łkonomisk levetid dersom kunden rimelig sikkert vil kj√łpe eiendelen ved utl√łpet av leasingavtalen. 

Nedbetaling av leieforpliktelsen skjer gjennom leiebel√łpene. Disse vil best√• av en rentekomponent og en avdragsdel, hvor renten regnskapsf√łres som finanskostnad og avdragsdelen reduserer forpliktelsen.

 

Hold orden p√• alle leieavtalene med smarte l√łsninger

Hvor mange slike finansielle leasingavtaler har dere? Det kan v√¶re utfordrende nok √• holde oversikt over alle avtalene, deres betingelser, datoer for fornyelse og interne kontaktpersoner. I tillegg kommer at enkelte st√łrre leasingavtaler skal behandles regnskapsmessig som om de var investeringer.

Hvordan skal avtalene behandles fra √•r til √•r? Det tungvinte er √• begynne fra ¬ęscratch¬Ľ hvert √•r eller √• oppdatere regneark. De smarte bruker verkt√ły som gj√łr jobben enklere. Der f√•r de f√•r hjelp til utregninger for regnskapet, med varslinger f√łr avtalene utl√łper, hvor avtalene er lagret ‚Äď og mange andre nyttige funksjoner.

 

House of Control har utviklet en egen l√łsning for full kontroll med selskapets finansielle leasingavtaler, med mange av de samme egenskapene som gjelder for modulen for IFRS 16.

Her f√•r CFO full kontroll med alle sentrale data i leasingavtalen, inkludert pris, l√łpetid og oppsigelsestid. Det er en modul som gir sv√¶rt raske og presise data til regnskapet, og som i tillegg gir sv√¶rt gode rapporteringsmuligheter.

 

L√łsning for finansiell leasing og IFRS 16

Book IFRS 16 software demo

Additional Reading