Kostnadskutt i nedgangstider? Derfor er vår løsning et toppvalg for bedrifter

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 21.12.23 11:54

Det er minst ti felles argumenter som brukes av våre kunder når de sier hvorfor resesjon og økonomiske utfordringer gjorde at de valgte å investere i vår løsning for avtalehåndtering.

Avtalehåndtering i nedgangstider (1)

 

Er Din Bedrift Rustet for Økonomiske Nedgangstider,

Når markedet vender?

Høye renter gjør at færre vil kjøpe bolig, og byggekostnadene er høyere enn før. Boligprisene faller, og det settes i gang lite nyproduksjon, skriver Dagens Næringsliv. Salgssvikten finner vi også i bilbransjen, hvor bilene hoper seg opp på lager til tross for store rabatter, sier lederen i Norges Bilbransjeforbund. Elkjøp begynte 2023 med å lansere nedleggelse av butikker, betydelige kostnadskutt og nedbemanning, skriver E24

 • Kostnadskutt og nedbemanninger skaper sine egne utfordringer. Har bedriften full oversikt over kostnadsbildet?
 • Har CEO og CFO riktig oversikt over hvilke kostnader som kan kuttes, og hvilke som tar lengre tid å nedjustere?
 • Dukker det opp overraskende fakturaer knyttet til ukjente forpliktelser?
 • Forsvinner kunnskapen om avtalene ut døren sammen med ansatte som nedbemannes?

Dette er konkrete problemstillinger som gjør at profesjonalisering av avtalehåndtering alltid blir mer relevant når bedriften står overfor utfordringer i markeder og lønnsomhet. Det har vi sett igjen og igjen de siste 17 årene.

Les mer om vårt verktøy for avtalehåndtering - Complete Control

 

Dette sier kundene i vanskelige tider

Når nye kunder har kommet til oss i krevende tider,  det begynte med finanskrisen i 2008, er det mange fellesnevnere som går igjen i hva de forteller oss. Vi har oppsummert utvalgte sitater som beskriver utfordringer de har stått overfor. 

 1. «Vi mangler oversikten over hele kostnadsbildet: Bedriften har løpende avtaler, som til sammen utgjør betydelige beløp, men som vi ikke vet om.»  

 2. «Vi vet ikke hvor lenge og hvordan avtalene binder oss: Når kan avtalene sies opp, og hva koster det eventuelt å gå ut av avtalene før den tid?» 

 3. «Vi vet ikke hvem som eier avtalene internt: Har de sluttet, er de på vei ut? Uten sentral oversikt over avtalene er vi altfor personavhengige.»  

 4. «Avtaler vi ikke ønsker (i sin nåværende form) blir likevel automatisk fornyet, fordi vi ikke ble varslet i tide for å si dem opp eller reforhandle dem.»  

Kundecase Armaturjonsson

«Med vekst og størrelse kommer mer kompleksitet, ikke minst i form av et stort antall leveranser. Denne kompleksiteten må håndteres, og da er digitalisering normalt en bedre tilnærming enn manuell håndtering.»

 

 1. «Vi trenger ikke leveransene som avtalene gjelder – enten fordi aktivitetsnivået er lavere, eller fordi vi allerede har dobbelt opp.»  

 2. «Vi opplever at prisene blir satt opp, uten at vi vet med sikkerhet om dette kan gjøres i henhold til avtalen vi har med leverandør, eller hvorvidt riktig prisindeks er brukt.»  

 3. «Budsjettene blir spist til frokost av faktiske forpliktelser, som er ekstra kjedelig når vi må kutte kostnader for å overleve.»  

Kundecase Visma

Visma tok i bruk Complete Control som systemstøtte for innkjøpsavdelingen. Verktøyet har spilt en viktig rolle for besparelsene de oppnådde, 100 millioner kroner i 2021 og 120 millioner kroner i 2022.

 1. «Manglende kontroll gjør at vi bruker altfor lang tid på å fremskaffe altfor usikre data når styret ber om oversikt over fremtidige forpliktelser.»  

 

 1. «Vi har blitt så store at uformell kontroll ikke er tilstrekkelig: Det er lenge siden vi kunne ha faktisk kontroll med avtaler uten verktøy for sentral kontroll.»  

«Frykten for at et digitalt verktøy for avtalehåndtering tar lang tid å få på plass, gjør at vi har utsatt anskaffelsen altfor lenge – selv om alle har visst at vi trenger den.»  


Kundecase Wenaas Workwear

Med et sentralt arkiv for avtalene har vi en total oversikt over forpliktelsene. Arkivet er et oppslagsverk som vi har rask tilgang til når vi trenger å finne ulike parametre i en avtale. Vi har oversikt. Vi trenger ikke å lete. Det ligger der.

 

 

Nytten bedriften får fra et digitalt verktøy for avtalehåndtering

Kjenner du deg igjen i ett eller flere av utsagnene over? 

Bedrifter som begynner å bruke vår løsning Complete Control til avtalehåndtering, opplever raskt de viktigste brukerverdiene. Når avtalene opprettes, registreres sentral informasjon for økonomiavdelingen. 

 • Hvem er den interne eieren av avtalen? 
 • Hvilken del av virksomheten tilhører avtalen? 
 • Hva er betalingsplanen? 
 • Hva er avtalens løpetid, og når må eventuelle oppsigelser, eller reforhandlinger varsles? 

Dere kan selvsagt registrere langt flere variabler enn dette, men disse er de viktigste for å oppnå de største fordelene, som adresserer de fire første utsagnene over. Dere får oversikten over kostnadene, dere vet hvor lenge dere er forpliktet, blir varslet før avtalenes utløpstid, og dere får knyttet avtalene til personer internt.  

Jo større andel av bedriftens avtaler som er registrert, desto større blir nytten for en økonomiavdeling som skal lede an i kostnadskutt. Selv i en normalsituasjon opplever våre brukere vanligvis at minst 10 prosent av andre driftskostnader kan kuttes.

 

Det skyldes en kombinasjon av årsaker:

 • Avtalene ikke brukes
 • Bedriften har dobbelt og trippelt opp av leveransen
 • De utnytter ikke kontraktsfestede rabatter i rammeavtaler. 

I krevende tider blir CFO oftere enn ellers bedt om å komme med oppdaterte prognoser og budsjetter. Når bedriftens kostnader som er knyttet til avtaler er registrert i en digital løsning for avtalehåndtering, øker både reaksjonsevnen, presisjonen og effektiviteten i dette arbeidet. Dette gjelder ikke minst punktene 7-9 over. Og trenger dere å gå en ekstra runde om leveranser er viktige, kan dere enkelt ta dette direkte med avtaleeier. 

Hva så med det siste utsagnet over – at det aldri passer å få på plass verktøyene dere vet at dere egentlig trenger? Hos oss får du tilgang til en customer success avdeling som hjelper dere til en effektiv implementering. Dere får en fast kontaktperson som følger dere opp, som sikrer at dere får et så stort utbytte av løsningen som mulig.

 

Står dere overfor utfordringer i markedet, som setter krav til kostnadskutt?

Da kan det hende den beste investeringen du gjør i bedriftens fremtidige økonomiske helse har noe med avtalehåndtering å gjøre. Kontakt oss gjerne og book en uforpliktende prat med oss om hvordan vår løsning kan hjelpe din virksomhet.

 

 

Book et møte med oss når det passer deg

 

 

Additional Reading