Budsjettering og prognoser - Effectplan

Effectplan - Sannsynligvis Europas beste løsning for budsjettering og prognoser.

SLIK FUNGERER EFFECTPLAN

HubSpot Video

PRODUKTEGENSKAPER OG FORDELER

Produktegenskaper

 • Enkel implementering
 • Passer alle typer organisasjoner
 • Enkelt vedlikehold for økonomiavdelingen
 • Enkelt å integrere mot ERP og data warehouse
 • Skybasert
 • Avansert og rask

Fordeler

 • Raskere budsjettering og prognoser
 • Økt presisjon
 • Forbedrer transparens
 • Økt kostnadsbevissthet
 • Mindre avhengighet av konsulenter
 • Økt forståelse for og eierskap til budsjettene utover i organisasjonen
 • Unike muligheter for simulering
 • Mindre personavhengighet
 • Lavere risiko

Høres dette kjent ut?

For økonomiavdelingen medfører budsjettering og prognoser tidkrevende manuelt arbeid med høy risiko for å gjøre feil

Virksomheter har ofte flere økonomisystemer, slik at det i utgangspunktet er vanskelig å utarbeide et felles budsjett. Samme regneark fins i forskjellige versjoner, slik at tallene må sjekkes mange ganger. Å samle tallmaterialet blir fort et mareritt, og risikoen for å mislykkes skaper mye stress.

Budsjettet er uegnet som administrativt verktøy for virksomheten

Organisasjonen ønsker å innføre en fleksibel prosess for å utarbeide prognoser, men etter en måneds tid gjenspeiler budsjettet ikke lenger de faktiske forholdene i virksomheten. Når kvaliteten på budsjettet synker, og det tar mye tid å utarbeide budsjetter og prognoser, får dette konsekvenser: Uten oversiktlige resultater mister dere overblikket. Det blir meningsløst å foreta analyser, og det er vanskelig å fange opp viktige trender over tid.

Langsomme forbedringer og begrenset kunnskap og læring fra år til år

Dette er den kombinerte konsekvensen av de to første problemene. Med tidkrevende manuelt arbeid øker ikke bare risikoen for å gjøre feil. Det blir også vanskeligere å beholde oversikten og identifisere forbedringsmuligheter. Når lederne ikke føler at de har eierskap til budsjettet, og de sjelden deltar i prosessen, svekkes interessen deres – noe som er til hinder for positiv utvikling.

ØNSKER DU Å SE LIVE DEMO AV EFFECTPLAN?

En helt ny tilnærming til budsjettering og prognoser 

For CFO fins det en løsning som bidrar til bedre budsjetteringsrutiner og budsjetter. Med dette verktøyet reduserer du antallet feil i budsjettene, budsjetteringen tar kortere tid, og det er enklere å utarbeide et felles budsjett. I tillegg kan lederne i virksomheten bidra til budsjettene, analysefunksjonaliteten er svært god, og dere jobber bare med én enkelt versjon av budsjettene.

Effectplan er en åpenbaring for CFO, controllere og andre på teamet. Med dette budsjetterings- og prognoseverktøyet er det enkelt å utarbeide riktige budsjetter og deretter administrere og endre dem. Denne løsningen tilbys sammen med en enhetlig, kraftig, felles prognoseprosess som bidrar til at økonomiansvarlige og teamene deres kan jobbe mer effektivt. Tiden som blir frigjort, kan i stedet brukes på analyse og avstemming under kontrollerte forhold – også ved bruk av avanserte budsjettmodeller.

I House of Control er vi svært stolte av å kunne tilby det bransjeledende verktøyet for budsjettering og prognoser fra vårt svenske datterselskap Effectplan.


 

Her er noen eksempler på de nyttige funksjonene du får tilgang til:

 • Et brukergrensesnitt som er enkelt, men likevel har svært gode tilpasningsmuligheter for den spesifikke virksomheten
 • Verktøyet kan også brukes av medarbeidere utenfor økonomiavdelingen, noe som bidrar til å styrke eierskapet til og kunnskapene om budsjettene
 • Tall fra ulike systemer sammenstilles på en smart måte, noe som sikrer bedre kvalitet – blant annet gjennom god målbarhet
 • Takket være klarere budsjetter er det enklere å skaffe seg oversikt og bruke budsjetter som verktøy i styringen av virksomheten
 • Bare én versjon av hvert enkelt budsjett er tilgjengelig, slik at du unngår problemene med ulike versjoner av samme regneark
 • Når budsjetteringen utarbeides ved hjelp av et felles verktøy, reduseres behovet for å holde ulike budsjetter og prognoserutiner oppdatert
 • SaaS-verktøy som integreres med Business Intelligence-systemet som allerede er i bruk i organisasjonen
 • Med Effectplan lager du bedre budsjetter samtidig som du sparer tid

 

EKSEMPLER AV HVORDAN EFFECTPLAN BRUKES

Effectplan for detaljhandelen

HubSpot Video

Effectplan for bygg og anlegg

HubSpot Video

Lyst å se hvordan Effectplan fungerer?

legg igjen din kontaktinfo under, så tar vi straks kontakt!