En guide till de första 100 dagarna som CFO

by Hans-Erik Wærsted | May 2, 2018 3:17:45 PM

Som nyckelperson i företaget är det viktigt att redan från början lägga en bra grund för dig i rollen som CFO. Vi har tagit del av bästa praxis och upprättat en körplan för de första 100 dagarna.

 

I denna artikel presenterar vi de bästa råden som McKinsey, EY med flera har till en tillträdande CFO och vad som bör prioriteras under det första kvartalet. Vi har studerat experternas råd och «toppat laget».

 

 1. Läs på om bolagets balansräkning. En av våra källor kallar detta Första budet för en CFO. En ordnad balansräkning är av avgörande betydelse för att du ska lyckas i rollen som CFO. Med smarta verktyg kan du skaffa dig en exakt översikt över tillgångar, fordringar, förpliktelser och skulder.

 

 1. Förvänta dig det oväntade. De utmaningar som du och företaget står inför är många gånger annorlunda och större än vad som påstods vid jobbintervjun.

 

 1. Sätt dig in i strategin och skaffa dig förståelse av verksamheten. För ingående diskussioner med CEO och styrelseordföranden om hur verksamheten omsätter strategin i praktiken. Titta efter avvikelser och fråga varför de inte gjort de investeringar, nedskärningar och andra förändringar som de kommit överens om.

 

 1. Gå igenom centrala dokument. Detta gäller inte minst den nämnda strategin, men även protokoll från styrelsesammanträden och revisionsrapporter. Håll möten med revisorn och andra för att diskutera verksamhetens situation.

 

 1. Ställ alla dumma frågor. Den som ny på ett företag är inte påverkad av bolagets historia och dumma frågor kan kasta ljus över grundläggande problemställningar som förbisetts.

 

 1. Gör en resultatanalys. Det har du säkert i ryggmärgen så det behöver vi inte utveckla vidare. Hur ser resultatet ut jämfört med målen i strategin och handlingsplanerna?

 

 1. Gör en likviditetsanalys. Gå igenom tidigare rapporter och blicka framåt. Gör ett test där du jämför det värsta, det förväntade och det bästa scenariot när det gäller pengar in och ut på bankkontot. Känner du till hur bolagets förpliktelser påverkar likviditeten under tredje kvartalet nästa år?

 

 1. Skaffa dig en bild av vad ni förväntas leverera. Budgetering, prognoser och eventuellt investeringsanalyser tillhör det som en CFO vanligen ansvarar för. För att kunna göra exakta bedömningar krävs normalt att ni har kontroll på ovanstående punkter.

 

 1. Ta rollen som chef för laget. De flesta CFO:er har kollegor på avdelningen – med olika roller, ansvar och kompetens. Ta reda på vem du kan lita på när det gäller detaljfrågor så att du kan fokusera på de större frågorna.

 

 1. Skaffa dig en mentor. De nytillträdda CFO:er som McKinsey intervjuade lade stor vikt vid värdet i att ha en mentor, men flera av dem menade att det var mindre lämpligt att ha sin CEO som mentor. Ett tips är externa och betrodda mentorer och/eller personer som deltar i nätverksmöten.

 

 1. Skaffa dig vänner. En CFO samarbetar med människor på många avdelningar och därför är det viktigt att prioritera när du bygger relationer – ta först reda på vilka kontakter som är viktigast. Vad förväntar de sig av dig? De flesta kan med fördel prioritera cheferna för de olika affärsområdena.

 

 1. Var tydlig med vad du står för. För att bygga upp trovärdigheten är det viktigt att kollegorna vet var de har dig och förstår hur du fungerar – att du aldrig faller ur din roll. Detta innebär inte du ska vara stel och odiplomatisk, men att ha en vindflöjel som CFO fungerar inte särskilt bra.

 

 1. Börja med att ta dig tid att bygga upp förtroendet. Det kan vara krävande att skaffa sig en bra översikt över räkenskaper, balansräkning och likviditet. Om du använder smarta verktyg som till exempel Complete Control får du mer tid över till strategiska frågor – och kan samtidigt bygga upp förtroendet för din digitala kompetens.

 

 1. Först lyssna, sedan handla. Det är inte ovanligt att företag byter CFO under kärva tider, vilket gör att man som ny CFO ofta känner av omgivningens förväntningar på snabba beslut och förändringar. Stå emot den pressen. Du behöver skaffa information på bredden och djupet för att kunna fatta bra och långsiktiga beslut. Du vinner respekt genom att lyssna.

 

 1. Välj ut ett litet antal områden du vill förändra. Det är tillräckligt med 3-4 områden där du vill genomföra större förändringar; det räcker som tillägg till de dagliga sysslorna. För att införa mer bestående förändringar måste budskapet upprepas om och om igen. Se till så att dessa områden är tillräckligt generella för att det ska finnas utrymme för framtida ytterligare förändringar.

 

 1. Styrning och kontroll innebär inte bara begränsningar. Ett företag som ska växa kan behöva fatta riskabla men samtidigt väl genomtänkta beslut för att värdeskapandet ska kunna accelerera. När CFO tänker ifrågasätta företagets strategi och affärsplan krävs det mer än att bara föreslå investeringsskutt och mikroskopiska och marginella förändringar. Chefsrollen kräver att man gör mer än att bara agera som en typisk controller.

 

 1. Upprätta en att-göra-lista. Detta gäller förpliktelser som är kopplade till arbetsgivarrollen, HMS, kundrelationen till banken, rapportering till myndigheter etc. I år kan du dessutom ta med GDPR på listan. Fråga dig själv om du är nöjd med aktuell situation för var och en av punkterna på listan. Ta med din lista när du besöker viktiga intressenter såsom bokföringsansvarig, revisor, bankkontakt, försäkringsbolag, advokat med flera. Med verktyg som Complete Control kan du hjälpa dig själv genom att lägga in påminnelser för var och en av dem.

 

 1. Ta reda på vilket värde avdelningen ska leverera. Levererar ni siffror som är viktiga för att verksamheten ska uppnå sina KPI:er? Siffror som är viktiga för de stora besluten? Levererar ni rapporter för ofta eller för sällan? Får andra avdelningar siffror från er som kan hjälpa dem att förbättra sig?

 

Känns listan lång och krävande? Ta kontakt med oss så får du veta mer om hur du får bättre kontroll över bolagets tillgångar, intäkter, avtal och förpliktelser!

 

Boka en livedemo

Additional Reading