Därför applåderar investerarna när CFO:n använder Complete Control

by House of Control | Oct 7, 2019 3:00:40 PM

Ordning, översikt och järnkontroll på kostnader och framtida åtaganden. Detta är hårdvaluta för företag som vill skapa förtroende hos investerarna. Oftast är det ekonomichefen (CFO) som får huvudrollen när investerarna ska övertygas om att företaget är ett attraktivt investeringsobjekt. CFO:er i hela Norden tar nu ett norskutvecklat verktyg till sin hjälp.

– Som regel är det CFO:n som fattar beslutet att företaget ska börja använda Complete Control, säger CEO Lasse Sten på House of Control. Han är grundare och delägare i ett företag som blivit en tillväxtraket genom att tillhandahålla en mjukvara som hjälper privata och offentliga verksamheter att få kontroll över avtal och åtaganden.

– Det senaste året har vi allt oftare fått höra att CFO:n vill börja använda Complete Control som en del i förberedelserna när företaget ska göra sig attraktivt för nya investerare. Ibland är det CFO som vill att företaget börjar använda verktyget och ibland kommer önskemålet från styrelsemedlemmar och nuvarande ägare, berättar Sten.

Complete Control är en molnbaserad lösning som ger dig kontroll över avtal, åtaganden och tillgångar. I mer än tio års tid har House of Control vidareutvecklat lösningen med utgångspunkt från kundernas önskemål.

– Vad är det investerarna uppskattar med Complete Control?

– Hittills har vi konstaterat att det finns åtminstone sju anledningar till att investerare gärna ser att företag börjar använda våra lösningar.

 

Sten anger följande anledningar:

1. Snabbare och mer exakt due diligence
Företagets framtida åtaganden såväl som utestående intäkter är oerhört centrala faktorer när en investerare värderar ett företag. Med Complete Control kan man få fram sådana siffror på några minuter, och CFO:n vet att hon eller han kan lita på dessa.

2. Visar på en utmärkt kostnadskontroll
Complete Control-användare upplever att de får en snabb ROI eftersom de kan undvika att ha dubbla uppsättningar av olika leveranser och avtal. Problemet med automatisk avtalsförlängning är även det ett minne blott. Dessa två faktorer förmedlar till investerarna att företaget har god kostnadskontroll.

3. Visar att företaget kan hantera outsourcing och fokuserar på kärnaktiviteter
Den starka tillväxten på B2B-marknaden är ett resultat av företagens starka fokus på sina egna kärnområden. När företaget inte kan vara best-in-class inom ett visst område outsourcas aktiviteten till leverantörer som kan erbjuda efterfrågad kapacitet och tjänstenivå. Med Complete Control har företaget full kontroll över alla leveranser.

4. Förenklad budgeteringsprocess
När företagets framtida åtaganden bara är några knapptryckningar bort blir budgetprocessen kortare samtidigt som precisionen i prognoserna ökar. Detta gör att ekonomiavdelningarna kan jobba mer effektivt och företagets CFO kan ägna sig åt mer strategiska uppgifter.

5. Mindre personberoende
En investerare letar efter värdeskapande faktorer som är oberoende av nyckelpersoner – även på kostnadssidan. När alla avtal och åtaganden registreras, med avisering innan utgångstid, relevanta belopp och kontaktperson, får företaget en mycket tydligare och bättre kostnadskontroll som inte är beroende av enskilda personers närvaro.

6. Det är enkelt att lägga till moduler för finansiell leasing och IFRS 16
House of Control har utvecklat två moduler för företag som behöver balansföra leasing- och hyresavtal. Dessa moduler gör beräkningarna åt företagets CFO, samtidigt som de håller ordning på avtalen på samma sätt som Complete Control.

7. Digital signering av viktiga dokument
En ny funktionalitet i Complete Control är digital signering, en funktion som tillhandahålls i samarbete med Egreement. Detta har medfört att verktygets användningsområde har utökats och nu även innefattar t.ex. utskick, signering och arkivering av styrelseprotokoll.

 

Hur många avtal har ni egentligen?
Detta är kostnaden för brist på kontroll
8 skäl att inte administrera avtal i ett kalkylprogram
Checklista för inköp av lösning för digital avtalshantering
31 000 anvendäre: 10 skäl till varför de valde House of Control
Dette avgjør ROI når dere bruker Complete Control

Additional Reading