Avtalshantering med Complete Control

En molntjänst som ger dig full kontroll över företagets avtal, skulder och tillgångar.

 

- Vi hjälper dig att få bättre kontroll på alla avtal! 

cc5-contracts-1

vår lösning

Viktiga egenskaper

 • SaaS-lösning med molnlagring av alla relevanta dokument

 • Enkelt att skriva in viktiga metadata för alla avtal

 • Påminnelser innan avtal förnyas och andra viktiga förfallodatum

 • Användarvänligt dashboard och rapportverktyg

 • Enkelt att importera och exportera data till/från Excel

 • Fungerar med alla affärssystem

 • Programvara och support på svenska, engelska, norska och danska

 • Kraftfulla tilläggsprogram och -moduler

VIKTEN AV BRA AVTALSHANTERING

Minimera kostnaderna och riskerna, spara tid och minska stressen

 • Din organisation har förmodligen betydligt fler avtal än du tror

 • Avtal förnyas oavsiktligt utan att omförhandlas

 • Onödiga kostnader ackumuleras snabbt och äter upp vinsten

 • Försvunna eller bortglömda avtal försvårar och orsakar fel i budgeten

 • Manuell avtalshantering innebär att man är beroende av vissa nyckelpersoner, vilket utgör en betydande affärsrisk

 • Styrelsen och ägarna förväntar sig att företagets avtal hanteras med bra kontroll, insyn och hög kvalitet

ÖNSKAR DU EN LIVE DEMO?

HubSpot Video

FÖRDELAR FÖR DITT FÖRETAG

Smart avtalshantering underlättar arbetet för CFO

 • Undvik onödiga kostnader och förbättra totalresultatet

 • Agera innan avtalen löper ut – inga onödiga avbrott i tjänsteleveranser eller oönskade förlängningar av avtal

 • Bli mindre personberoende

 • Öka säkerheten och vinsten, minimera riskerna

 • Underlätta budgetarbetet, snabbt och noggrant

 • Förbättra efterlevnaden och redovisningen

 • Förbättra due-diligence-processerna

POPULÄRA MODULER OCH TILLÄGGSPROGRAM

House of Control har utvecklat en modul som ger er full kontroll på företagets finansiella leasingavtal. Lösningen ger en komplett översikt gällande alla nyckeldata i ett leasingavtal, inkluderat pris, betalningsdatum och påminnelser. Det är en modul som ger snabba och goda estimat till bokföringen och som i tillägg ger er mycket goda rapporteringsmöjligheter.

En digital fullmaktsmatris som ger er en uppdaterad och tillgänglig översikt gällande vem som har beslutningsmyndighet. Denne er en naturlig forlengelse av avtalehåndteringen og internkontrollen. Fullmaktsmatrisen er revisors favoritt. Dessuten kan den til mye mer: Hvem uttaler seg til pressen? Hvem tar avgjørelser om lønn? Hvem er ansvarlig for GDPR? Osv. Les mer om produktet på egne sider: 

Take a closer look at the Authority Matrix by clicking here!

Digital signatur är både säker och enkel. I tillägg till förbättrad avtalshantering och användning av Complete Control, kan det också användas för att signera till exempel styrdokument, utdelning av utrustning för anställda och andra kontroller.

House of Control erbjuder digital signatur och samarbete med Egreement, Europas ledande utvecklare av digitala ID-lösningar. Vår digitala signatur är baserat på PAdES och de-krav på EU:s eIDAS.

I Sverige använder jag alla kända ID-lösningar, till exempel BankID.

Plugin-programmet Assisterad kontraktsregistrering hjälper dig att överföra dina PDF-baserade möten till Complete Control genom att "läsa" innehållet i PDF-filen och skapa automatiska fältförslag baserat på den. Detta sparar tid och minimerar användarfel.
 
Via den extra modulen Assisterad kontraktsregistrering får du också tillgång till ännu fler fält i dokumentsökningen. Modulen söker efter personer, organisationsnamn, rubriker och datum i PDF-filer med maskininlärning.
 
Assisterad kontraktsregistrering ger också åtkomst till inkorgsfunktionen i Complete Control. Här kan du ta emot e-postmeddelanden som skapar kontrakt direkt från e-postposten i Komplett kontroll 5. PDF-filen från e-postmeddelandet ingår i avtalet som en bilaga.

House of Control har lösningen som gör det enkelt för banker och andra finansiella institutioner att uppfylla EU:s krav på ett centralt arkiv av avtal med underleverantörer relaterade till outsourcing av fintech.

Utgångspunkten för EU-krav finns i ”Guidelines on outsourcing arrangements” (EBA / GL / 2019/02), som publiceras av European Banking Authority (EBA). Dessa riktlinjer ligger till grund för regelverk och regler i de enskilda länderna inom EU och EES.

Vår EBA-modul är skräddarsydd efter EU:s krav, inklusive dokumentation, administration, uppföljning, aviseringar och översikt. Finansinstitut i hela Skandinavien har redan tagit det i bruk.

Oavsett om du använder Complete Control för avtal med leverantörer eller med kunder kan det vara mycket eller. att spara eller tjäna på att följa upp avtalens villkor om prisjusteringar enligt olika prisindex.

Denna modul är integrerad med Statistisk sentralbyrå, som i sin tur har prisindex för de flesta relevanta länder för norska företag.

Med vår modul för prisjusteringar kan du automatiskt ändra priserna i avtalen enligt villkoren. Detta sparar dig mycket tid i faktureringsarbetet. Du får även rapporter med en logg över historiska prisjusteringar.

Hur håller du koll på medarbetarnas kompetens och krav på certifieringar, inklusive när dessa ska uppdateras.

Med vår kompetens- och personalmodul registrerar du all relevant data för varje anställd, inklusive anställningsavtal.

Med modulen kan du till exempel registrera vilka krav som ställs på olika roller. Du kan lägga upp foton och CV:n till anställda. Modulen gör det också enkelt att ansöka om registrerad kunskap, erfarenhet och certifikat.

Utökad avisering, som vi kallar denna modul på svenska, gör det enkelt för dig att skräddarsy automatiska aviseringar efter företagets unika behov.

I Complete Control är meddelanden om att avtal närmar sig utgång en central del av standardfunktionaliteten. Med utökad avisering får du ännu bättre möjligheter att sätta upp aviseringar och även inom andra områden. Det kan vara så att det är dags att justera priser, att certifikat är på väg att löpa ut etc. Kort sagt kan alla tänkbara deadline skrivas in – och spara onödig tid och kostnader.

Utökad avisering är bland våra mest populära moduler.

Stöldmärken på datorutrustning och annat ökar sannolikheten att du återställer förlust av enheter – till exempel när anställda är på resande fot.

Stöldmärkena är kopplade till en 24-timmars bemannad växel.

Stöldmärkena passar som hand i handske med Complete Control, med ett serienummer som kan kopplas direkt till företagets tillgångar. Vem gör av med PC:n, vilka fördelar har den, när användes den, vad kostar hyran varje månad?

Bedre-cash-flow

SÅ HÄR REGISTRERAS AVTAL I COMPLETE CONTROL

Avtalstyp: Är avtalet ingått med en leverantör, kund eller annan samarbetspartner?

Avtalspart: Information om företaget, kontaktpersoner och dokumentation (ISO, certifikat och bekräftelser).

Avtalets status: Är avtalet aktivt, inaktivt, under omförhandling eller avslutat?

Avdelning: Var i organisationen hör avtalet hemma – nivå, plats, kostnadsställe?

Relaterade avtal: Till exempel fastighetsskötsel och elavtal vid hyrd kontorslokal?

Relaterade tillgångar: Till exempel registreringsnumret för en leasingbil.

Startdatum, utgångsdatum, uppsägningstid

Betalningsplan: Utgående kassaflöde under avtalsperioden.

Kategori: Information för att koppla avtalet till ekonomi och redovisning

Ansvarig: Vem är avtalsägare?

Signatur: Vem undertecknade avtalet?

Kommentarer och bilagor

Har du frågor gällande våra lösningar?

Önskar du en live demo?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedanför, så tar vi kontakt med dig inom kort tid