budget verktyg -
BUDGETARBETE OCH PROGNOSER - Effectplan

Budget verktyg för effektivt budgetarbete och molnbaserad ekonomiplanering för privata och offentliga företag i alla sektorer.

SÅ HÄR FUNGERAR EFFECTPLAN

HubSpot Video

KÄNNER DU IGEN DET HÄR?

· Tidskrävande manuellt arbete

När företag har flera ekonomisystem är det är en utmaning att konsolidera budgeten. Det kan finnas olika versioner av samma kalkylblad. Konsolideringen blir en mardröm och risken att misslyckas medför ökade stressnivåer.

· Budgeten fungerar dåligt som verktyg för att leda företaget

Du vill ha en flexibel prognosprocess, men efter en månad återspeglar budgeten inte längre verkligheten. Analysen blir meningslös och det är svårt att se viktiga trender eller frågor som kräver din uppmärksamhet.

· Obetydlig förbättring från år till år

Tidskrävande manuellt arbete ökar inte bara risken för misstag – det gör det även svårare att se möjligheter till förbättring. När cheferna inte känner att de har kontroll över sin budget, deltar de sällan i processen. De blir oengagerade, vilket i sin tur hämmar förbättringsarbetet och motverkar framgång.

Då är det dags att prova programvara för modernt planerings- och budgetarbete.

 

TA EN TITT I EFFECTPLAN? GRATIS DEMO

BUDGET VERKTYG SOM REVOLUTIONERAR DINA BUDGET- OCH PROGNOS PROCESSER

Att förbereda, underhålla och sammanställa budgetar kräver ofta mycket tid och manuellt arbete. Prognoser kan vara överspelade innan de slutförts, och nya planer behövs när verksamheten förändras.

Effectplan tar din organisation från traditionella budgetprocesser till proaktiv affärsplanering baserad på aktuella data.

Fördelar

  • Effektiv planering och budgetarbete på en ny nivå
  • Inget krångel med Excel och tidsödande organisering av data
  • Klar överblick över ekonomin med dynamiskt uppdaterade rapporter
  • Tillgång till träffsäkra löpande prognoser för bättre beslutsfattande
  • Tidsbesparing och minskad risk för misstag på grund av den mänskliga faktorn
  • Förbättrat beslutsfattande med realtidstillgång till nyckeltalen
CEO
CFO
CIO
Controller
chef2-300x300
projektledare3-300x300

FULL KONTROLL ÖVER EKONOMIN

Kontroll är viktigt. Oavsett om du skapar en årsbudget, gör avancerade prognoser eller förbereder kvartalsrapporter, behöver du ha nyckeltal och centrala fakta till hands.

Budget och prognos på alla nivåer


Effectplan är utvecklat för att förbättra budget- och prognosarbetet på alla nivåer. Det är idealiskt för organisationer som använder drivarbaserad planering.

Med denna användarvänliga programvara är det mycket enkelt att skapa, förändra och granska planeringen som till exempel: Försäljning- och intäkter i alla dess olika varianter, personalkostnader på kategori eller individnivå, operativa kostnader, resultaträkning, balansräkning, investeringar, och kassaflöde.

 

 

Välorganiserade data


Effectplan kan integreras med dina system för ERP, HR med mera, så att du inte längre behöver exportera data och uppdatera kalkylblad.

Med hjälp av ett snyggt gränssnitt med ’dra och släpp’, kan du skapa dina egna mallar, beräkningar, rapporter och logik för att stödja de mest avancerade budgetmodeller.

Under en pågående budgetprocess ger Effectplan kontinuerligt uppdaterade prognoser och konsoliderade bilder. Du kan även göra ad-hoc-analyser så fort det behövs, utan att vara beroende av någon annan.

Analysera och rapportera på enkelt sätt


Effectplan har en inbyggd rapporteringsmodul. Panelen presenterar data i realtid på ett lättfattligt sätt. Det ger värdefull information om vad ledningen kan göra för att få aktuellt utfall att rymmas inom budgeten.

Systemet är integrerat med affärsanalys och beslutsstödslösningar, och det är enkelt att integrera med andra BI-lösningar.

Samla hela organisationen


Effectplan knyter effektivt samman ekonomiteamen med resten av företaget. Det underlättar planerings- och budgetprocesserna genom att ekonomiteamen kan samarbeta effektivt med högsta ledningen och budgetansvariga.

Programvaran innehåller bl.a. avancerade funktioner som rollbaserade användarbehörigheter och arbetsflödesplanering. Om du förlitar dig på att flera avdelningar hanterar sina egna utgifter, kommer Effectplan att hjälpa dem göra det på ett bra sätt.

Effectplan har en inbyggd rapporteringsmodul. Panelen presenterar data i realtid på ett lättfattligt sätt. Det ger värdefull information om vad ledningen kan göra för att få aktuellt utfall att rymmas inom budgeten.Systemet är integrerat med affärsanalys och beslutsstödslösningar, och det är enkelt att integrera med andra BI-lösningar.
Sanna Björling
Controller, Fryshuset

VANLIGA FRÅGOR

Du får en länk för inloggning och inbjudan till en workshop. Våra konsulter arbetar med dig för att se till att systemet utformas enligt dina krav. Du behöver inte lägga tid på improduktiva möten, vi arbetar direkt i Effectplan från första början.

Många av våra kunder har särskilda behov relaterade till deras kontostruktur, organisationsstruktur eller rapporteringskrav. Våra konsulter arbetar med dig för att anpassa Effectplan så att det blir anpassat till dina unika arbetssätt.

Du behöver inte installera programvaran på servrarna. Effectplan är en molnbaserad programvara som levereras i form av en tjänst (software-as-a-service; SaaS). När programvaran uppdateras, får du uppdateringarna automatiskt.

FLER RELEVANTA BLOGGINLÄGG

verksamhetsarkitekt_effectplan_mikael_winander_large-1

WHY YOU SHOULD HAVE A MODERN – AND CLOUD-BASED – BUDGETING AND FORECASTING SYSTEM

Many people working in finance would be lost without Excel. But the spreadsheet package has a dark...
Data spreadsheet and pen

6 SIGNS THAT YOUR BUSINESS SHOULD STOP USING EXCEL FOR BUDGETING

Excel is a fantastic and highly versatile tool. But if your business has encountered any of these...
header_hero_effectplan_budget_prognos_1600-1-1024x261-1

WHAT TO LOOK FOR IN A GOOD BUDGETING SYSTEM

Once your company has decided to invest in a budgeting system, it is important to ensure that the new system meets certain criteria.

Dyk djupare in i effectplan med en gratis demo

Skriv in dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt.