Leverantörsportal

En hållbar och smart lösning som minskar komplexiteten och arbetsbördan när antalet leverantörer blir fler och fler

Ekonomichefens bästa vän

MINSKA KOMPLEXITETEN NÄR ANTALET LEVERANTÖRER ökar

Som de flesta företag har ni förmodligen mängder av leverantörer, både av tjänster och produkter. Hur håller ni viktig kontaktinformation och annan information uppdaterad? Hur registrerar ni sådant som behöver dokumenteras? Hur kontrollerar ni deras certifieringar etc.?

Vem på företaget ser till att informationen alltid är aktuell – och hur ser informationsflödet ut? Förmodligen har ni någon slags rutin för hantering av leverantörer, men är den optimal? Hur skalbar är den lösning ni använder i dag? Leverantörshantering är ofta tidskrävande och kan ge upphov till en hel del frustration och även innebära en affärsrisk.

Ju fler leverantörer du har, desto större blir arbetsbördan för den som ansvarar för leveranskedjan, men även för CFO och ekonomiavdelningen. Leverantörshantering omfattar mängder av arbetsuppgifter – från registrering och budgetering till redovisning och efterlevnad.

Att undvika problem är förmodligen inte det ni helst vill syssla med på företaget. Både Forbes och IDC påpekar att företagens samarbeten med externa aktörer utgör ett av de viktigaste incitamenten för att öka digitaliseringen, eftersom den nya tekniken ger dem en unik möjlighet att förändras i riktning mot mer öppna och effektiva processer och arbetsflöden.

Vi tror att lösningen för en bättre leverantörshantering är en smart portal där leverantörerna själva underhåller sina uppgifter och gör rutinarbetet. Välkommen till framtidens samarbeten där alla är vinnare!

LEVERANTÖRSPORTALEN SOM VÄXER I TAKT MED DIG

10-karrieretips-til-en-ambisiøs-CFO

Lyckligtvis finns det en smart och hållbar lösning som enkelt löser alla ovan nämnda problem och samtidigt minskar arbetsbördan.

Med vår leverantörsportal minskar arbetsbelastningen betydligt genom att leverantörerna själva registrerar en stor del av de uppgifter som behövs. De kan enkelt se den information de behöver för sin fakturering och själva uppdatera all information om sitt företag – så att du inte behöver göra det. Självklart behåller du kontrollen över alla godkännandeprocesser. Du får det bästa av två världar, full kontroll över företagets leverantörer och mindre jobb.

Fördelarna är många. Du och dina kollegor slipper ägna tid åt att svara på leverantörernas frågor och kan istället fokusera på uppgifter som är viktigare för kärnverksamheten, i trygg förvissning om att hela inköpsrutinen, från beställning till betalning fungerar som den ska och att all information om varje köp är tillgänglig för leverantören.

House of Controls leverantörsportal är webbaserad vilket innebär att användarna inte behöver installera någon programvara. Med andra ord är lösningen mycket enkel att införa, och tack vare det enkla och intuitiva gränssnittet kan leverantörerna börja använda portalen direkt. Inga kurser eller manualer behövs.

Och om du kombinerar leverantörsportalen med de övriga verktygen i Complete Control – inköpsportalen, leverantörsfakturor, befogenhetsmatrisen och ApproveIT får du en avancerad och heltäckande inköpsplattform som är fullständigt integrerad med företagets affärssystem. All information avseende inköp – såsom information om produktsortiment, leveranser, ekonomiska transaktioner, lager osv. blir då tillgänglig i ett och samma system.

Vill du se en demo av lösningen eller få mer information om hur samarbetet med företagets leverantörer kan förbättras? Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig.

Leverantörsportalen har gett oss en möjlighet att öka effektiviteten och samtidigt förbättra samarbetet med våra leverantörer runt om i världen. Det är en vinn-vinn-situation.
Armando Alfaro
ERP Programme Manager, TechnipFMC, som har över 6 000 leverantörer

Viktiga funktioner

 • Visa och redigera leverantörsinformation

 • Visa och redigera kontaktuppgifter

 • Visa inköpsorder och beställningsinformation

 • Visa leverantörsfakturor och tillhörande information

Fördelar

 • Nöjda och proaktiva leverantörer, vilket innebär bättre villkor

 • Högre kvalitet på leverantörsregistret

 • Färre fel i samband med inköp

 • Färre uppgifter som behöver uppdateras manuellt

 • Bättre utnyttjande av interna personalresurser

 • Full loggning och spårbarhet i leverantörshanteringen

 • Färre missförstånd

 • Bättre dokumentation inför eventuella tvister

Intresserad av en live demo av portalen?

Skriv IN DINa KONTAKTuppgifter, SÅ TAR VI KONTAKT