Her er kriterierne for at balanceføre leasingaftaler

by Hans-Erik Wærsted | 20-06-2019 11:23:49

Er leasingaftalen i praksis en investering? Hvis leje- eller leasingaftalen opfylder 1 af 4 kriterier, skal den sandsynligvis balanceføres.

Opfylder dit selskab to eller tre af følgende kriterier?

● Mindst 50 ansatte
● Mindst 70 millioner kroner i omsætning
● Mindst 50 millioner kroner i balanceværdier

I givet fald skal I have et afklaret forhold til kravene om balanceføring af finansielle leasingaftaler, der gælder i alle de tre skandinaviske lande. De følger reglerne i den internationale IAS 17-standard.

Finansielle leasing- eller lejeaftaler er aftaler, hvor lejetager bærer størstedelen af den økonomiske risiko og kontrol over driftsmidlet, der lejes/leases. Disse skal derfor balanceføres hos lejetager, fordi der i realiteten er sket en transaktion, der kan sammenlignes med et køb og en investering. Beløbene, der skal balanceføres som ejendele, er de økonomiske fordele, der følger af den kontrol, som lejetager har over tingene. Den formelle ejendomsret er stadig hos udlejer.

Det er nok at opfylde 1 af 4 kriterier
Der skal foretages en helhedsvurdering af aftalen, hvis der er tvivl om, hvor vidt en aftale er finansiel eller operationel. PwC i Norge skriver i sin vejledning til årsopgørelsen, at aftalen bør anses som en finansiel lejeaftale, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

1. Det er rimelig sikkert, at lejetager vil købe ejendelen efter udløbet af lejeperioden, fordi han har ret til at købe ejendelen til en pris, der forventes at være væsentligt lavere end markedsværdien.

2. Lejeperioden omfatter størstedelen af ejendelens økonomiske levetid.

3. Nutidsværdien af lejebetalingerne svarer hovedsageligt til markedsværdien af ejendelen ved indgåelsen af aftalen.

4. Ejendelen er af så speciel en karakter, at den ikke – uden væsentlige ændringer eller modifikationer – kan bruges af andre end lejetager.

PwC skriver endvidere, at de fleste kontrakter til leasing af produktionsmaskiner, tungere transportudstyr og lignende er finansielle lejeaftaler. «Derimod er lejekontrakter på personbiler normalt operationelle, hvis der ikke bevidst er aftalt en lav genkøbspris på bilen, så aftalen omfattes af kriterium nr. 1.»

Hold orden på alle lejeaftalerne
Hvor mange af den type finansielle lejeaftaler har I? Det kan være udfordrende nok at bevare overblikket over alle aftalerne, deres betingelser, datoer for fornyelse og interne kontaktpersoner. Derudover kommer, at enkelte større leasingaftaler regnskabsmæssigt skal behandles, som om de er investeringer.

Hvordan skal aftalerne behandles fra år til år? Det er tungt at starte fra scratch hvert år eller at opdatere regneark. De smarte bruger værktøjer, der gør opgaven enklere. Så får de hjælp med udregninger til regnskabet, med notifikationer ved udløb af aftaler, hvor aftalerne er arkiveret – og mange andre nyttige funktioner.

House of Control har udviklet et modul, der giver fuld kontrol over virksomhedens finansielle leasingaftaler og indeholder mange af de samme egenskaber som modulet til IFRS 16. Det giver CFO’en fuld kontrol over alle centrale data i leasingaftalen, herunder pris, løbetid og opsigelsesfrist. Det er et modul, som lynhurtigt leverer nøjagtige data til regnskabet og derudover indeholder utroligt gode rapporteringsfunktioner.

Additional Reading