Choose language

Dårlig aftalehåndtering koster erhvervslivet 9 procent af bundlinjen

Hvad koster det, når I ikke får den aftalte rabat i en rammeaftale? Hvilke beløb går I glip af, når optioner ikke bliver udnyttet i tide? Hvor meget taber I, når aftaler ikke bliver genforhandlet? Alle disse udfordringer er fællesnævnere for de kunder, der vælger at bruge Complete Control.

Udgangspunktet er, at der bliver udformet en kontrakt, som skal sikre de økonomiske værdier og fungere som instrument for den forretningsmæssige styring og kontrol. Men selve aftaledokumenterne og måden, de bliver forvaltet på, er ikke altid lige hensigtsmæssige. Disse to forhold kan føre til betydelige økonomiske tab.

Ifølge en stor, global undersøgelse kan en bedre udformning og forvaltning af aftaler spare de pågældende virksomheder for værdier svarende til 9 procent af bundlinjen. Det er The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM), der har gennemført undersøgelsen. I alt har man undersøgt aftaler i 12.000 virksomheder.

IACCM understreger, at 9 procent er et gennemsnit, og at der ikke er taget højde for branche, virksomhedsstørrelse eller kontraktværdi. De anslår, at jo større og mere komplekse projekter og leveranser, der reguleres af kontrakterne, desto større er tabene. Vi vil for egen regning tilføje, at jo flere underleverancer en virksomhed har – og jo mere, der er outsourcet – desto større er de potentielle tab.

Related blog posts