Choose language

Din guide til IFRS regnskabsstandarder

IFRS (International Financial Reporting Standards) er en internationalt anerkendt regnskabsstandard, der spiller en afgørende rolle i den globale forretningsverden. Men IFRS er også kompleks og omfattende at forstå. Det ved vi, og derfor vil vi gerne hjælpe dig med at blive skarpere på IFRS gennem denne guide. 

Din guide til IFRS regnskabsstandarder

 

Her vil vi udforske IFRS-regnskabsstandarderne og give dig en omfattende vejledning i, hvordan de påvirker regnskabspraksis, og hvilke krav der er til regnskabspraksis, når det kommer til leasingaftaler. Vi vil også undersøge emner som finansiel leasing og dets regnskabsmæssige behandling under IFRS.

Hvad er IFRS? 

IFRS-regnskabsstandarder er udviklet og vedtaget af International Accounting Standards Board (IASB) og bruges af virksomheder over hele verden. Disse standarder har til formål at skabe gennemsigtighed, sammenlignelighed og pålidelighed i regnskabsaflæggelsen. Regnskabsstandarder benyttes også til at skabe en standardiseret måde at bogføre og holde regnskab på. 

Lad os nu dykke ned i nogle af de vigtigste aspekter af IFRS-regnskabet og hvis du vil blive klogere på IFRS 16, har vi også en guide klar til dig. Find den her

Hvad er finansiel leasing? 

Når man taler om IFRS, må man også tale om finansiel leasing. De to er nemlig tæt relaterede, fordi IFRS regnskabsstandarder indeholder specifikke retningslinjer for, hvordan finansiel leasing skal behandles i en virksomheds regnskaber. Men hvad er finansiel leasing? 

Finansiel leasing er en form for leasingaftale, hvor lejeren får væsentlige rettigheder og risici i forhold til det leasede aktiv på en sådan måde, at det næsten ligner ejerskab. I praksis betyder det, at aktiver og forpligtelser i forbindelse med den finansielle leasing skal indregnes i lejerens regnskab, som om de ejer aktivet. Dette er i overensstemmelse med IFRS-regnskabsstandarderne.

Når en virksomhed indgår en finansiel leasingaftale, modtager den normalt et aktiv, som kan være alt fra udstyr og maskiner til ejendom og køretøjer. Lejeren er ansvarlig for at betale leasingydelser i form af afdrag og renter til udlejeren i løbet af leasingperioden.

Slutteligt er det væsentligt at forstå og korrekt håndtere finansiel leasing, især når det kommer til bogføring og overholdelse af IFRS-regnskabsstandarderne, da det har betydelig indvirkning på virksomhedens økonomiske resultater og regnskabsaflæggelse. Det er her, House of Controls løsning, er et oplagt hjælpemiddel, så du kan give finansiel leasing den korrekte regnskabsmæssige behandling. 

Afskrivningsplan for finansiel leasingaftale

Når du har en finansiel leasingaftale, er det væsentligt, at du udarbejder en afskrivningsplan for det leasede aktiv. Dette indebærer fastlæggelse af, hvordan aktivets værdi falder over tid, og hvordan det påvirker din virksomheds resultatopgørelse og balance.

Eksempel på bogføring af finansiel leasing

For at gøre det nemmere at forstå, hvordan bogføringen af en finansiel leasingaftale fungerer i praksis, benytter vi følgende eksempel:

Antag, at en virksomhed indgår en finansiel leasingaftale for at erhverve en lastbil til en førstegangsydelse på 50.000 kr. Leasingperioden er 5 år, og den årlige leasingydelse er 20.000 kr.

Førstegangsydelse leasing i regnskabet: Førstegangsydelsen på 50.000 kr. registreres som en aktiv post i balancen.

Årlig leasingydelse: Den årlige leasingydelse på 20.000 kr. bogføres delvist som renteomkostninger og delvist som reduktion i leasingforpligtelsen.

Leasingforpligtelse: Leasingforpligtelsen inkluderer de resterende leasingydelser over kontraktens løbetid.

Leasingkrav i IFRS

Når det kommer til leasing under IFRS, er der en række forskellige krav, der skal overholdes og retningslinjer i forhold til, hvordan leasingaftaler skal behandles i virksomhedens regnskaber.

Kravene relaterer sig blandt andet til korrekt klassifikation af leasingaftaler. Det skal nemlig defineres, om disse leasingaftaler er finansielle eller operationelle. Det er afgørende for at overholde IFRS-regnskabsstandarderne, da forkert klassifikation kan have betydelige konsekvenser for virksomhedens regnskab og resultater.

Her er nogle af de vigtigste leasingkrav i IFRS:

Klassifikation af leasingaftaler: IFRS kræver, at leasingaftaler klassificeres som enten finansielle eller operationelle baseret på visse kriterier. Finansielle leasingaftaler ligner i høj grad ejerskab, mens operationelle leasingaftaler primært indebærer brug af aktivet uden ejerskab. Nedenfor har vi et længere afsnit, der beskriver forskellene mellem operationelle og finansielle leasingaftaler. 

Indregning i balancen: IFRS kræver, at aktiver og forpligtelser relateret til finansielle leasingaftaler indregnes i lejerens balance. Dette omfatter aktiver og en leasingforpligtelse.

Information: Virksomheder skal give omfattende information og noter i deres årsrapporter om leasingaftaler, herunder værdiansættelse, lejeperioder og afgørende vilkår.

Opdaterede årsoversigter: IFRS 16, der er den specifikke standard for leasing, kræver, at virksomheder skal revidere deres tidligere årsregnskaber for at afspejle de nye regnskabsprincipper. Dette betyder, at tidligere årsresultater også skal opdateres i forbindelse med implementeringen af IFRS 16.

Krav om identifikation og måling: IFRS indeholder detaljerede krav om, hvordan aktiver og forpligtelser i leasingaftaler skal identificeres og måles, herunder fastlæggelse af den nuværende værdi af leasingbetalingerne og rentesatser.

Årlig gennemgang af leasingaftaler: IFRS kræver, at leasingaftaler regelmæssigt gennemgås for at vurdere eventuelle ændringer i lejevilkår og andre faktorer, der kan påvirke regnskabet. I House of Controls IFRS 16-løsning er det nemt at foretage årlige gennemgange af dine leasingaftaler.

Det kan være en kompleks opgave at følge IFRS-regnskabsstandarderne, og derfor kan det være en fordelagtig ide at udnytte software, der hjælper med netop dette. 

Forskel på finansielle og operationelle leasingaftaler

Forskellen mellem en operationel leasingaftale og en finansiel leasingaftale er primært i, hvordan de behandles regnskabsmæssigt og hvilke økonomiske forpligtelser, de medfører. 

I det følgende kan du se en kort oversigt over forskellene mellem finansielle og operationelle leasingaftaler.

Finansiel leasingaftale:

Regnskabsmæssig behandling: Aktiver og forpligtelser indregnes i lejerens balance i overensstemmelse med IFRS-regnskabsstandarderne.

Brugsret og risiko: Lejeren får normalt ejerskab og rettigheder over aktivet og bærer økonomisk risiko.

Afskrivning: Lejeren afskriver aktivet over dets levetid, hvilket påvirker resultatopgørelsen og balancen.

Operationel leasingaftale:

Regnskabsmæssig behandling: Aktiver og forpligtelser indregnes normalt ikke i lejerens balance. Lejeomkostningerne betragtes som driftsomkostninger.

Brugsret og risiko: Lejeren har normalt brugsret til aktivet, men ejerskabet forbliver hos udlejeren. Lejeren bærer ikke økonomisk risiko ved aktivet.

Afskrivning: Lejeren afskriver normalt ikke aktivet, da det ikke ejes.

Det er vigtigt at have styr på IFRS-regnskabsstandarder

IFRS-regnskabsstandarder spiller en central rolle i den globale regnskabspraksis og har betydelige indvirkninger på, hvordan virksomheder rapporterer deres økonomiske resultater. Det er vigtigt for fagfolk at forstå og implementere IFRS-standarderne korrekt for at sikre overensstemmelse og gennemsigtighed i deres regnskaber, især når det kommer til emner som finansiel leasing.

Du kan drage nytte af at få hjælp af brugbar og effektiv software, der hjælper dig med at være compliant, når det kommer til IFRS-regnskabsstandarder og ikke mindst mindske fejl og efterleve gældende love og regler.

Få overblik over dine leasingaftaler med Vores løsning

Vi håber, at du nu er blevet skarp på IFRS-regnskabsstandarder, og hvad de betyder for dig. House of Controls løsning for IFRS er den ultimative løsning, der giver dig fuldt overblik over dine leasingaftaler. 

Med vores software kan du nemt administrere og styre dine leasingaftaler på en effektiv måde. Du vil have adgang til værdifulde data og rapporter, der hjælper dig med at optimere dine leasingforhold og opfylde IFRS-regnskabsstandarder. Lad os hjælpe dig med at forenkle din leasingadministration og sikre, at du er i fuld overensstemmelse med regnskabslovgivningen. 

Bliv bekendt med løsningen nu - IFRS 16

 

Related blog posts