Navigér i leasingverdenen: Forstå de forskellige leasingtyper

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 09-11-2023 10:05:56

Driver du eller er du ansat i økonomiafdelingen i en virksomhed med kontrakter, er det vigtigt, at du er skarp på IFRS-regnskab og ikke mindst på forskellige leasingtyper. Det er vi eksperter i hos House of Control, og derfor vil vi gerne hjælpe dig med at blive klogere på disse emner. 

Navigér i leasingverdenen Forstå de forskellige leasingtyper

 

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad operationel leasing og finansiel leasing er, forskellene mellem de to og ikke mindst, hvordan virksomheder bedst vælger mellem finansiel eller operationel læsning. Hvis du vil dykke endnu mere ned i leasing og IFRS-regnskab, kan du læse vores artikel, hvor vi går i dybden med emnet, her.

Bliv klogere på IFRS 16 og book en demo her

 

Hvorfor skal der skelnes mellem forskellige leasingtyper?

Sammenligning af leasingtyper i forhold til IFRS-regnskab (International Financial Reporting Standards) er vigtig for virksomheder for at afgøre, hvordan de skal bogføre og præsentere deres lejeaftaler i deres finansielle rapporter. I IFRS-standarden er der to hovedtyper af lejeaftaler, der skal overvejes: finansiel leasing og operationel leasing. Dem beskriver vi nærmere nedenfor. 

 

Hvad er finansiel leasing?

Finansiel leasing er en form for leasingaftale, hvor lejeren får væsentlige rettigheder og risici i forhold til det leasede aktiv, så det næsten ligner ejerskab. I forhold til regnskabspraksis betyder det, at aktiver og forpligtelser skal indregnes i lejerens regnskab i forbindelse med den finansielle leasing, som om de ejer aktivet. Dette er i overensstemmelse med IFRS-regnskabsstandarderne.

Når en virksomhed indgår en finansiel leasingaftale, modtager den normalt et aktiv, som kan være alt fra udstyr og maskiner til ejendom og køretøjer. Lejeren er ansvarlig for at betale leasingydelser i form af afdrag og renter til udlejeren i løbet af leasingperioden.

Slutteligt er det væsentligt at forstå og korrekt håndtere finansiel leasing, især når det kommer til bogføring og overholdelse af IFRS-regnskabsstandarderne, da det har betydelig indvirkning på virksomhedens økonomiske resultater og regnskabsaflæggelse. Det er her, House of Controls løsning, er et oplagt hjælpemiddel, så du kan give finansiel leasing den korrekte regnskabsmæssige behandling.

 

Hvad er operationel leasing?

Operationel leasing, derimod, anses som en mere traditionel lejeaftale. I dette tilfælde er lejen en løbende driftsomkostning, og lejeaktiver og leasingforpligtelser rapporteres ikke på samme måde som i finansiel leasing. I stedet vises disse udgifter i resultatopgørelsen som lejeomkostninger, hvilket påvirker nettoresultatet. 

Operationel leasing er en form for lejeaftale, hvor en lejeren (eller lejer) bruger et aktiv, såsom udstyr, køretøjer eller ejendom, i en bestemt periode, men ejendommen forbliver normalt ejendomsmæssigt og økonomisk ejet af udlejeren (udlejer). Den primære karakteristik ved operationel leasing er, at lejeren ikke har til hensigt at overtage ejendommen ved aftalens udløb.

 

Hvad er forskellen mellem operationel eller finansiel leasing? 

Forskellen mellem operationel leasing og finansiel leasing handler primært om, hvordan lejeaftalen skal behandles i et regnskab samt aftalens økonomiske karakter. 

Nedenfor beskriver vi de væsentligste forskelle mellem operationel og finansiel leasing: 

Ejerskab og risiko:

Operationel leasing: I en operationel lejeaftale overføres normalt ikke ejerskab eller betydelig risiko ved ejendommen til lejeren. Ejendommen forbliver normalt som udlejerens ejerskab, og udlejeren beholder den økonomiske risiko i forbindelse med ejendommen (f.eks. vedligeholdelse og værdifald).

Finansiel leasing: I en finansiel lejeaftale anses lejeren normalt for at have overtaget ejerskabet og den betydelige risiko ved ejendommen. Dette betyder, at lejeren skal bogføre aktivet og den tilhørende gæld i sin regnskabsmæssige balancerapportering.

 

Regnskabsmæssig behandling ved operational vs. finansiel leasing:

Operationel leasing: Lejeomkostningerne fra en operationel lejeaftale rapporteres normalt som driftsomkostninger i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtelser relateret til lejeaftalen behøver normalt ikke at inkluderes i balancen.

Finansiel leasing: I en finansiel lejeaftale skal lejeren normalt aktivere lejeaktivet og bogføre det som en ejendel i balancen. Samtidig skal lejeren registrere den tilhørende leasingforpligtelse som en gæld i balancen. Dette påvirker både balancen og resultatopgørelsen, da afskrivninger og renteomkostninger skal rapporteres.

 

Beskatning:

Operationel leasing: Lejeomkostningerne behandles normalt som driftsomkostninger i regnskabet, og derfor kan de være fuldt fradragsberettigede i forhold til beskatning.

Finansiel leasing: Finansiel leasing indebærer normalt en mere omfattende aktivering i balancen, hvilket kan påvirke afskrivningsplaner og skattemæssige konsekvenser.

 

Længde og ejerskab:

Operationel leasing: Operationelle lejeaftaler er typisk kortere i varighed, og lejeren har ikke til hensigt at eje ejendommen ved aftalens udløb.

Finansiel leasing: Finansielle lejeaftaler har normalt en længere varighed, og lejeren har til hensigt at overtage ejendommen som en del af aftalen.

 

Det er vigtigt at forstå disse forskelle mellem operationel og finansiel leasing, da disse forskelle har indflydelse på virksomhedens regnskabsmæssige rapportering, beskatning og økonomiske situation. Valget mellem operationel og finansiel leasing afhænger af virksomhedens mål og økonomiske behov samt de regnskabsmæssige og skattemæssige konsekvenser.

Det er derfor væsentligt at forstå forskellene for at vurdere, om finansiel eller operationel leasing er mest fordelagtig for din situation. Dette afhænger også af virksomhedens specifikke behov, økonomiske mål og skattemæssige situation. 

 

Skal virksomheder vælge finansiel leasing eller operationel leasing? 

Virksomheder skal gøre sig nogle overvejelser, når de vælger mellem finansiel eller operationel leasing. Derfor er det væsentligt at være klar over forskellene, fordelene og ulemperne ved de forskelle leasingtyper. 

Hvornår kan operationel leasing være en fordel?

Operationel leasing kan være velegnet til virksomheder, der ønsker at bruge aktiver uden at skulle bekymre sig om langsigtet ejerskab og vedligeholdelse. Det giver virksomheder mulighed for at opnå adgang til aktiver og teknologi, samtidig med at de bevarer deres finansielle fleksibilitet.

Hvornår kan finansiel leasing være en fordel?

Finansiel leasing kan være fordelagtig for virksomheder, når de ønsker at eje det leasede aktiv på lang sigt, har behov for skattemæssige fordele, har langsigtet brug for aktivet, ønsker finansiel fleksibilitet, skal overholde IFRS-regnskabsstandarder, eller når leasingudbyderen tilbyder attraktive rentesatser.

 

Hvad betyder restværdi leasing? 

Restværdi leasing er en type lejeaftale, hvor en lejer betaler lejeafgifter for brugen af et aktiv, som har en forudbestemt restværdi ved leasingperiodens udløb. Denne restværdi er den forventede markedsværdi af aktivet på det tidspunkt.

Ved aftalens udløb har lejeren normalt mulighed for at købe aktivet til denne forudbestemte restværdi, forny aftalen eller returnere aktivet til udlejeren.

Restværdi leasing bruges ofte til at sprede omkostninger og giver virksomheder mulighed for at bruge aktiver uden at skulle bekymre sig om langsigtet ejerskab, og på lang sigt har virksomheden fordelen i at købe aktivet til en fordelagtig pris efter lejeaftalens udløb.

 

Få styr på dine leasingaftaler med vores løsning

Når det kommer til at træffe afgørende beslutninger om leasing, kan det være en kompleks opgave at navigere i junglen af information, krav og muligheder. Her kommer House of Controls IFRS 16-løsning dig og dit arbejde til undsætning. Med denne innovative løsning kan virksomheder få en klar og omfattende indsigt i deres leasingaftaler, regnskabsmæssige forpligtelser og økonomiske konsekvenser.

Lige meget om du driver din egen virksomhed, er CFO eller del af en virksomheds indkøbsafdeling, kan vores løsning hjælpe dig med at optimere dine leasingaftaler og minimere risici og ikke mindst automatisere mange langhårede, komplekse og ikke mindst tidskrævende opgaver. Det giver dig mulighed for at fokusere på din kerneforretning, mens du ved, at dine leasingaftaler er i sikre hænder.

 

Bliv klogere på IFRS 16 og book en demo her

 

 

 

Additional Reading