CSDD-DIREKTIV SOFTWARE - CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE

Har din virksomhed brug for at f√łlge EU's Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv (CSDDD)?

Vi har l√łsningen, du har brug for, til at etablere og administrere ansvar inden for hele din virksomheds leverand√łrk√¶de.

Med et komplet overblik over dine leverand√łrer og forretningspartnere har det aldrig v√¶ret nemmere at indhente, opdatere og rapportere data til due diligence af virksomhedens b√¶redygtighed.

CSDDD - Corporate sustainability due diligence directive (LinkedIn Post)

HVAD ER CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE-DIREKTIVET (CSDDD)?

I februar 2022 vedtog EU-Kommissionen et forslag til direktiv om due diligence vedr√łrende virksomheders b√¶redygtighed. Initiativet er ogs√• kendt under navnet "sustainable corporate governance". M√•let med dette direktiv er at fremme b√¶redygtig og ansvarlig virksomhedsadf√¶rd.

For at opfylde direktivet skal menneskerettigheder og milj√łm√¶ssige hensyn v√¶re forankret i virksomheders forretningsaktiviteter og virksomhedens m√•de at drive forretning p√•. 

I direktivet p√•l√¶gges virksomheder en pligt til at udvise beh√łrig omhu (due diligence) i alle globale v√¶rdik√¶der. Virksomheder vil skulle identificere negative p√•virkninger af deres aktiviteter, n√•r det kommer til menneskerettigheder, s√•som b√łrnearbejde og udnyttelse af arbejdstagere, samt negative indvirkninger p√• milj√łet, s√•som forurening og tab af biodiversitet. 

Derigennem vil virksomhederne ogs√• v√¶re ansvarlige for at forebygge eller undg√• negative virkninger, der er forbundet med deres m√•de at drive forretning p√•. 

Direktiverne for virksomhedsledere inkluderer etablering og overv√•gning af gennemf√łrelsen af due diligence-processer samt integration af due diligence i virksomhedens strategier. Flere lande, herunder Frankrig og Tyskland, har allerede love, der kr√¶ver, at virksomheder gennemf√łrer due diligence-processer for leverand√łrk√¶den.

CSDD-direktivet har til form√•l at harmonisere kravene til due diligence for leverand√łrk√¶den i hele EU. Direktivet vil derfor skabe en retf√¶rdig konkurrencesituation p√• det indre marked i EU. Derfor er det ogs√• oplagt, at din virksomhed kommer i gang med at leve op til kravene for CSDD-direktivet, s√• du trygt og sikkert kan drive forretning p√• den mest ansvarlige m√•de. 

 

CSDDD - DK - Korrekt

 

 • Gruppe 1: +/- 9.400 virksomheder med 500+ medarbejdere og en nettooms√¶tning p√• over 150 millioner euro p√• verdensplan.
 • Gruppe 2: +/- 3.400 virksomheder i sektorer med stor indflydelse med 250+ ansatte og en nettooms√¶tning p√• ‚ā¨40+ millioner globalt, og som opererer i definerede sektorer med stor indflydelse, f.eks. tekstiler, landbrug, mineraludvinding. For denne gruppe g√¶lder reglerne to √•r senere end for gruppe 1.
Virksomheder, der er omfattet af de nye EU-regler, vil blive holdt ansvarlige for ikke at udvise rettidig omhu med hensyn til deres aktiviteters indvirkning p√• menneskerettigheder og milj√łm√¶ssige risici i deres v√¶rdi-/forsyningsk√¶der. De kan ogs√• blive civilretligt ansvarlige, hvis de ikke tr√¶ffer passende foranstaltninger til at forhindre eller afb√łde identificerede negative p√•virkninger.
 
Der er fire betingelser for, at en virksomhed kan holdes ansvarlig. Det kan være, hvis:
 
-de har forvoldt skade forårsaget af en fysisk eller juridisk person
-de har forårsaget et brud på forpligtelser
-der er en √•rsagssammenh√¶ng mellem skaden og bruddet p√• forpligtelsen. 
-der findes en fejl (forsætlig eller uagtsom).
 
Ofre for menneskerettighedskr√¶nkelser eller negative milj√łp√•virkninger har ret til "fuld kompensation" for den skade, de har lidt.

Manglende overholdelse af CSDD kan f√łre til:

Krav fra en national tilsynsmyndighed om at oph√łre med (eller ikke gentage) overtr√¶delsen. Kravene kan ogs√• omfatte foranstaltninger, der er n√łdvendige for at bringe overtr√¶delsen til oph√łr.

Sanktioner, der tager h√łjde for en virksomheds indsats for at overholde de korrigerende foranstaltninger, som tilsynsmyndigheden kr√¶ver. Sanktionerne vil v√¶re baseret p√• virksomhedens oms√¶tning og vil blive offentliggjort.
Erstatning, hvis virksomheden ikke opfylder de forpligtelser, der f√łrer til skade for√•rsaget af den negative effekt.

Direktivet er endnu ikke trådt i kraft. Trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil finde sted i 2023 for at nå til enighed om CSDDD-forslaget. Når der er opnået enighed, vil Rådet og Parlamentet formelt vedtage CSDDD-forslaget. Det forventes at ske i begyndelsen af 2024.


Der er dog flere skridt, som de omfattede virksomheder rådes til at tage så hurtigt som muligt:

-Gennemf√łre en risikoanalyse af eksisterende aktiviteter og forsyningsk√¶der. 
-Identificere potentielle negative indvirkninger p√• menneskerettigheder og/eller milj√łet.
-Overvej de potentielle konsekvenser af eventuelle sanktioner. Husk på, at detaljer om pålagte sanktioner kan blive offentliggjort.
-Gennemgå og opdater de systemer, politikker og procedurer, din virksomhed bruger til at styre sin forsyningskæde.
-Gennemgå, hvordan oplysninger om due diligence for bæredygtighed indsamles, opbevares og administreres.
-Fastsl√•, i hvilket omfang de oplysninger, dine leverand√łrer allerede har givet, er tilstr√¶kkelige i forhold til de nuv√¶rende CSDDD-forslag.
-Overvej kontraktlige bestemmelser, når du indgår nye kontrakter eller fornyer eksisterende.

DE PRAKTISKE TRIN, SOM DIN VIRKSOMHED SKAL UDF√ėRE

Direktivet om CSDD kr√¶ver, at virksomheder udf√łrer due diligence i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

OECD's retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig forretningsmoral, der henvender sig til regeringer og multinationale virksomheder, der opererer i eller fra lande, der f√łlger retningslinjerne. 

 

If√łlge CSDD-kravene skal due diligence omfatte seks trin:

 1. Indarbejd ansvarlig forretningsmoral i virksomhedens politik.
 2. Identific√©r og vurd√©r nuv√¶rende og potentielle negative p√•virkninger, som din virksomhed, dine forretningspartnere og leverand√łrer har eller kan have p√• menneskerettigheder og milj√łet.
 3. Gennemf√łr passende foranstaltninger for at ende, forebygge eller mildne negative p√•virkninger, din virksomhed har p√• menneskerettigheder eller milj√łet.
 4. F√łlg op p√• gennemf√łrelsen og resultaterne af de trufne foranstaltninger.
 5. Kommunikér med interessenter om, hvordan de identificerede negative påvirkninger skal håndteres.
 6. Tilbyd muligheden for aktiv handling og kompensation, n√•r det er n√łdvendigt.

E-LEARNING: EN KORT OG PRAKTISK GUIDE 

SMART L√ėSNING, DER HJ√ÜLPER DIG MED AT OPFYLDE CSDDDs KRAV

House of Controls cloud-baserede l√łsning er skr√¶ddersyet til at hj√¶lpe dig med at opfylde kravene i Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD-direktivet). Softwaren har v√¶ret i drift siden 2022 for at hj√¶lpe norske virksomheder med at overholde √Öpenhetsloven (Transparency Act). 


Det er en lov, der ligner CSDD-direktivet, men den g√¶lder ogs√• mellemstore virksomheder med f√¶rre ressourcer til at h√•ndtere overholdelseskravene. Softwaren er designet til at g√łre due diligence-processerne lettere og mere effektive. 

Udgangspunktet er, at du med House of Contols software, f√•r en komplet oversigt over alle dine leverand√łrer, datterselskaber og andre partnere. Med softwaren har du s√• mulighed for at kortl√¶gge de betingelser, disse skal agere under for at leve op til CSDDD-kravene og ikke mindst identificere hvilke betingelser, der er, for at undg√• potentielle negative indvirkninger p√• menneskerettigheder, arbejdsforhold og milj√łet.

Denne l√łsning inkluderer blandt andet:

 • Leverand√łrdatabase
 • Smarte sp√łrgeskemaer
 • Opbevaring af vigtig dokumentation
 • √Ündringslog og rapporteringsfunktion

 

04 oversikt cc

 

03.2 utsendelse leverand+©rer

√ČN KILDE TIL INFORMATION OM ALLE DINE LEVERAND√ėRER

Vigtig information om din virksomheds leverand√łrer og andre samarbejdspartnere spredes ofte p√• tv√¶rs af forskellige afdelinger, datterselskaber og steder. Det er normalt sv√¶rt at holde informationen opdateret og skabe et godt, funktionelt overblik, hvor al den vigtige data er samlet.

Med House of Controls l√łsning til CSDD-direktivet kan du opretholde og opdatere central information om leverand√łrer. Dette kan inkludere aftaler, unders√łgelser, bekr√¶ftelser og due diligence-vurderinger samt √¶ndringer i disse.

L√łsningen g√łr det nemt for dig at have kontrol over de due diligence-vurderinger, der er foretaget, og at opfylde alle de andre forpligtelser i henhold til direktivet, s√• din virksomhed k√łrer p√• skinner p√• en ansvarlig m√•de.

SEND UNDERS√ėGELSER DIREKTE TIL LEVERAND√ėRER - OG ADMINISTRER SVAR

Vi har gjort det nemt og effektivt at sende sp√łrgeskemaer til leverand√łrer som en del af due diligence-vurderingerne, s√• du kan s√łrge for, at alle dine leverand√łrer lever op til CSDDD-kravene. Programmet inkluderer f√¶rdige skabeloner med sp√łrgsm√•l om menneskerettigheder, arbejdsforhold, milj√łet og andre vigtige emner.

Du kan tilf√łje yderligere emner og oprette nye sp√łrgeskemaer efter behov, og det er nemt at distribuere sp√łrgeskemaet, da kontaktpersoner, e-mailadresser og anden information allerede er registreret i leverand√łrdatabasen i l√łsningen. P√• den m√•de kan du nemt og hurtigt udsende sp√łrgeskemaerne og indsamle svar, der g√łr, at du kan vurdere, om dine leverand√łrer og andre samarbejdspartnere lever op til kravene. 

Transparency Act overview

 

STYRING AF LEVERAND√ėRER

Direktivet om virksomheders b√¶redygtigheds-due diligence (CSDD-direktivet) vil g√łre det vigtigere end nogensinde at samarbejde med leverand√łrer, underleverand√łrer og partnere for at kortl√¶gge og forst√• potentielle risici.

Med vores l√łsning kan du f√łlge op p√•, hvem der har besvaret sp√łrgeskemaer, sende p√•mindelser og bekr√¶fte, at anmodninger om dokumentation er blevet besvaret. Svar og filer er lette at finde p√• platformen. Data fra sp√łrgeskemaerne kan eksporteres til Excel med blot nogle f√• klik. P√• den m√•de bliver det meget lettere at s√łrge for, at din virksomhed agerer ansvarligt og lever op til de krav, CSDD-direktivet f√łrer med sig.

 • P√• det dashboard, som vores kunder allerede kender, finder du en widget med dine unders√łgelser. Den giver dig et overblik over svarene fra leverand√łrerne.
 • Hvis du allerede bruger Complete Control, kan svarene linkes direkte til partnerkortet.
 • Du kan spore hver unders√łgelse, se hvad du sender ud til dine leverand√łrer og minde dem, der endnu ikke har gennemf√łrt unders√łgelsen.
 • Sp√łrgsm√•lene er grupperet i temaer for at give dig og dine leverand√łrer et overblik over sp√łrgsm√•lene.
 • Du kan nemt holde styr p√•, hvem der har svaret - og hvem der ikke har - ved at klikke p√• listen over modtagere. Tjek svarene fra dem, der har svaret, og send p√•mindelser til de andre!
 • Vi har lavet en skabelon, som du kan bruge som inspiration til at designe din egen leverand√łrunders√łgelse.
 • Eller lav din egen unders√łgelse: Du kan redigere, tilf√łje og fjerne emner og sp√łrgsm√•l.
 • Download en Excel-fil, der samler alle svarene. Denne fil giver dig mulighed for at analysere svarene p√• en effektiv m√•de.
 • N√•r unders√łgelsen er gennemf√łrt, har du et glimrende grundlag for at udarbejde en due diligence-rapport, og du kan dele resultaterne med offentligheden.

SE SELV - BOOK EN DEMO