Gregory Gjini

Digital Marketing Manager at House of Control Group

Slik fakturerer CSAM Health Group riktig på 700 kundeavtaler i 14 selskaper

Til å hjelpe dyktig helsepersonell i Norden finner vi ofte digitale løsninger fra CSAM Health Group. Det kan være krevende å holde orden på faktureringen av et stort antall produkter til 500 kunder i 14 av CSAM’s datterselskaper. Siden mange av kundene bruker flere enn ett CSAM product, er det 700 kundeavtaler som skal følges opp og faktureres korrekt og til riktig tid. Slik løste CSAM den utfordringen.

Minst 700 overholder ikke åpenhetsloven: Høsten 2023 starter kontrollen

Minst 700 norske bedrifter har sannsynligvis ikke oppfylt kravet i åpenhetsloven om å publisere en...

Prosess: Hvordan implementere IFRS 16 i forbindelse med børsnotering

Balanseføring av leie- og leasingavtaler er blant utfordringene som økonomiavdelingen må håndtere...

Innkjøpsjurist: Advokatens rolle i innkjøpsprosessen

Med økende juridisk kompleksitet innen innkjøp oppretter mange bedrifter juridisk avdeling og...

Webinar #1 Oppsummering: House of Controls tilnærming til avtalehåndtering

Med to tusen kunder og et stort antall leveranser til tre kontorer, har House of Control mange...

Optimaliserte prosesser og verktøy sikrer Volda kommune trygge anskaffelser

Da Volda kommune ansatte en jurist som sin første innkjøpssjef i 2022, ble prosessene rundt...

Oslomodellen: Strengere krav enn åpenhetsloven

Oslo kommune er Norges nest største innkjøper: Hvert år handler kommunen for 36 milliarder kroner....

Vismas innkjøpsavdeling har spart 220 MNOK i løpet av to år

Åtte mennesker i Vismas sentrale innkjøpsavdeling har på to år spart 220 millioner kroner for...

Dette krever åpenhetsloven av deg i styret eller revisjonsutvalget

Innen 30. juni skal den offentlige redegjørelsen av aktsomhetsvurderinger være på plass, men styret...

Åpenhetsloven synliggjør det gode arbeidet Vianor allerede har gjort

Dekk- og bilservicekjeden Vianor har allerede oppfylt de fleste kravene i åpenhetsloven. Med loven...

Wattn: Åpenhetsloven skaper tillit til selskapet

Strømselskapet Wattn skal bli blant landets fire største. Det er en ambisjon som skal bygges på...

Smarte innkjøp løfter kundeopplevelsen hos Elmera Group (Fjordkraft)

I det børsnoterte strømselskapet Elmera Group skapes kundeverdier og lojalitet gjennom...

Brudd på åpenhetsloven: 4% av bedriftens årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner

Bedrifter risikerer bøter på 4 % av omsetningen dersom de ikke gir publikum rask og riktig...

Tone Grivi Berntsen i advokatfirmaet Haavind: Åpenhetsloven løses best med god styring og kontroll

Bedrifter sliter med å avklare hvilke plikter åpenhetsloven har gitt dem, sier senioradvokat Tone...

Finansiell leasing: Slik skal det behandles i regnskapet

Er leasingavtalen i praksis et kjøp av utstyr på avbetaling? I så fall er det en stor sjanse for at...

Implementering av IFRS 16: Ni steg for å komme i gang

IFRS 16 skaper betydelige forretningsmessige, praktiske og teoretiske utfordringer for CFO og...

Indeksregulering husleie: Slik får bedriften riktig KPI-justering

Høyere inflasjon har aktualisert indeksregulering og økning av husleie. Det er normalt...

Slik håndterer Norsk Gjenvinning nesten 400 IFRS 16-avtaler

Selskapet spiller en nøkkelrolle for å transformere Norge til en grønn sirkulærøkonomi. Det krever...

Åpenhetsloven mal - det som kreves for å oppfylle loven

Åpenhetsloven har klare krav til rapportering, med 30. juni hvert år som viktigste deadline. Denne...

IFRS 16 Advisory - tjenesten som gjør IFRS 16 enklere og mer effektivt

Et godt IFRS 16-verktøy er halve jobben, men selve oppgavene og pliktene kan være både tidkrevende...

Innkjøpssjefer: de ukjente heltene i selskapets økonomi

Vi har møtt og snakket med Nordens og Europas beste innkjøpssjefer. Nå har vi kartlagt deres rolle...

Slik gjennomfører dere risikovurdering som åpenhetsloven krever

Hvilke potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsvilkår kan finnes blant...

Intervju med Etisk handel: Åpenhetsloven er en game-changer for næringslivet

Vi ser tydelig at investorer og banker satser på bedrifter som gjør et godt bærekraftsarbeid. Jo...

Åpenhetsloven: Slik lager bedriften en offentlig redegjørelse

Hvert år innen 30. juni skal bedriften offentliggjøre sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger...

10 spørsmål om bedriftens avtaler som bør løses før en resesjon

I en resesjon er det viktigere enn vanlig å være sparsommelig og å forebygge personavhengighet. Her...

Sjekkliste åpenhetsloven: Vet du dette om leverandørene?

Kan din bedrift krysse av på disse 20 punktene om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold...

Hva er en aktsomhetsvurdering?

Her er de seks stegene som OECD mener bør være med i bedriftens aktsomhetsvurderinger. De er en...

PwC: 5 steg for å oppfylle åpenhetsloven - House of Control

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft: Den stiller store krav til hvordan norske selskaper skal...