Forskjellen mellom budsjett og forecast

by House of Control | 03.08.21 15:38

 

Hvis du har lurt på hvorfor det er vanskelig å treffe budsjettene, kan det være fordi forecastingen ikke fungerer godt nok. Heldigvis finnes det verktøy som får begge deler til å fungere bedre – samtidig!

Budsjetter og forecasting har det til felles at det er viktige verktøy når eiere og ledelse lager en plan for hvordan de ønsker at selskapet skal utvikle seg den kommende tiden, men det er ikke to ord på samme prosess.

Budsjettene (overordnet sett) tallfester ønsket om hvilken omsetning selskapet skal nå i en kommende periode, mens prognosene estimerer faktisk omsetning i perioden – gitt selskapets eksisterende forutsetninger. Dette er naturligvis en grov forenkling (både budsjetter og forecasts må kunne brytes ned på de ulike nivåene i organisasjonen), men nyansen er altså at budsjettet forteller hva ledelsen ønsker, mens forecasting sier om hvor selskapet er på riktig vei til å innfri disse ønskene.

Webinar 4. oktober: Enklere, raskere og riktigere budsjetter med dette verktøyet

Gjør det mulig å justere

Tenk på det som en ekspedisjon som staker ut en kurs på et kart: Hvis dere ikke på noe tidspunkt underveis har landemerker (eller en GPS-posisjon) å forholde dere til, finnes det ingenting som forteller om dere er på riktig vei mot målet, når dere vil komme frem, eller om provianten holder til dere når frem.

Dersom forecastingen viser at selskapet ikke er på rett vei til å innfri budsjettet, må ledelsen enten justere budsjettet eller sette i verk tiltak som gjør det mer realistisk å nå budsjettet. Det kan være å insentivere selgerne, justere prisene, forandre markedsføringen, kutte kostnader eller gjøre helt andre ting som kan oppnå ønsket effekt.

Derfor er forecasting på mange måter en forutsetning for at bedriften skal nå sine budsjetter. Og vi våger oss på følgende påstand: Hvis du lager bedriftens budsjetter i Excel , er det nesten umulig å gjøre forecasting riktig. Men ikke fortvil – det finnes verktøy som kan gjøre budsjetteringsprosessen enklere og bedre samtidig som de gir deg alt du behøver for å lage gode forecasts.

Verktøyet som åpner mulighetene

Hvis du bruker Excel til å lage budsjettet , vet du hvor mye arbeid som kreves for å importere og kvalitetssikre alle data riktig, sette opp formler og definere sammenhenger. Du vet også hvor mye som kan gå galt i denne prosessen  – og det før vi begynner å snakke om versjonering og integritetskontroll når flere samarbeider om budsjettprosessen. Det er ille nok å gjøre dette én gang i året, tenk deg å gjøre det ukentlig, månedlig eller hvert kvartal!

Alternativet er å bruke et budsjettverktøy for å lage budsjettet. Slike verktøy kan kobles til alle systemer i virksomheten og hente inn relevante data automatisk, de passer på alle sammenhenger mellom tallene, og når du må justere noe ett sted, sørger systemet for alle nødvendige oppdaterer både fremover og bakover i tallrekken uten at du behøver å programmere det.

Men en annen og kanskje vel så viktig fordel, er at dette systemet også er langt enklere å bruke til forecasting (samt til et par andre ting også). Med ett klikk kan budsjettet konverteres til en modell for forecasting, og hente tall fra de samme systemene som la grunnlaget for budsjettprosessen. Dersom det oppstår avvik mellom budsjett og prognose, vil styret og ledelsen fortest mulig vite hva avviket skyldes og hvor utfordringene ligger – og med et slik system kan du med få tastetrykk fortelle dem nettopp det.

Les også

6 tegn på at bedriften bør slutte å bruke Excel til budsjettering"

 

 

Subscribe Now

Additional Reading