Rask vekst, mange lokasjoner - og full kontroll på alle avtaler

by House of Control | 11.03.22 10:23

«Vårt behov er å ha en god og ryddig oversikt, og et verktøy som gir oss raskt tilgang til våre avtaler/kontrakter, slik at vi har kontroll over selskapets forpliktelser.» Det sier Hill Jorunn Kåberg i Åkerblå, leder for innkjøp i et selskap med 22 lokasjoner langs hele norskekysten. Løsningen vi valgte krever noe egeninnsats, og gir stor verdi for selskapet.

åkerblå_logo

Åkerblå er et norsk selskap som leverer tjenester til havbruksnæringa langs hele norske kysten. God fiskehelse, fiskevelferd og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk. Selskapet har 200 ansatte og 22 kontorer langs den norske kysten, fra Haugesund i sør til Alta i nord.

Løsningen

Åkerblå valgte SaaS-løsningen Complete Control, en programvare for smart avtalehåndtering som sentraliserer forvaltningen av alle selskapets avtaler og kontrakter. Avtalene registreres i Complete Control, slik at de får detaljerte rapporter med oversikt over sine forpliktelser.

Kåberg laster opp signerte avtaler/kontrakter, legger til detaljer om kontraktene, for eksempel tidspunkt for fornyelse, reforhandling, utløpsdato og andre relevante kommentarer. Betalingsplanen gir en enkel oversikt over kostnader for inngått avtaleperiode.

Ifølge Kåberg profesjonaliserer og effektiviserer Complete Control selskapets avtalehåndtering. Nå lagrer og administrerer innkjøpsavdelingen alle kontrakter for hele Åkerblå-konsernet.

Hill Jorunn Kåberg
«Complete Control er et veldig godt system. Det er enkelt å bruke, og gir god nytteverdi. «Jeg får god og rask oversikt over våre forpliktelser.»

 

 

 

Additional Reading