Wattn: Åpenhetsloven skaper tillit til selskapet

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 08.05.23 10:06

Strømselskapet Wattn skal bli blant landets fire største. Det er en ambisjon som skal bygges på tillit til selskapet, inkludert å overholde kravene i Åpenhetsloven. Wattn løser åpenhetsloven med samme verktøy som de bruker til avtalehåndtering – og anbefaler andre til ikke å overkomplisere kravene i loven. 

Kenneth Ingvaldsen og Elin Hessen fra Wattn om Åpenhetsloven

 

Wattn er det nye strømselskapet som er omsetningsleddet til de fire kraftselskapene Tafjord Kraft, Tussa Kraft, Sogn og Fjordane Energi, og Sognekraft, i tillegg er selskapene Stryn Energi og Vestlandsenergi innfusjonert.

Selskapet har over 100.000 kunder, med en sterk markedsposisjon på Sunnmøre, i Sogn og Fjordane og i Sunnhordland. I 2022 var omsetningen ca. 2,2 milliarder kroner. 

«Når vi slår sammen seks selskaper med et så godt regionalt fotfeste, oppnår vi flere fordeler. Vi får en større samlet styrke, som gir oss større muskler i markedet. Det betyr bedre tilbud til kundene, som for eksempel elbilladere og tjenester for energiøkonomisering. Samtidig får vi større muligheter til å ansette mennesker med spesialkunnskap,» sier Kenneth Ingvaldsen, teamleder for marked.


Les mer: Guide for åpenhetsloven

 

Wattn Bygger opp ny merkevare

2021 var første driftsår for selskapet, som nå bygger opp merkevaren i sine markeder. Kenneth Ingvaldsen har et lag med seks ansatte i markedsavdelingen, inkludert Elin Hessen, som er ansvarlig for bærekraft i Wattn. De to har lang erfaring i bransjen, ikke minst innenfor marked og kommunikasjon.

Målet er å bli blant landets fire største strømselskaper. Med åtte geografiske lokasjoner fortsetter Wattn å være sterkt lokalt forankret. 

«Det var viktig for oss å ha tett dialog med kundene både i forkant og gjennom hele prosessen i forbindelse med lanseringen av Wattn. Vi er så heldige at mange av kundene vil være brukertestere, de stiller til intervju og deltar i fokusgrupper. Vi er veldig glade for at vi kan ha denne tette dialogen med markedet. Det er også vært viktig i forbindelse med å bygge merkevarekjennskap og -kunnskap,» sier Elin. 

Elin Hessen - Wattn

Leder Bærekraft i Wattn AS, Elin Hessen 

 

Omdømmet bygger på tillit

Strømselskaper er i en bransje som følges tett av media og myndigheter. Åpenhetsloven, som trådte i kraft i 2022, setter krav til at Wattn kartlegger og følger opp negative forhold i leverandørkjeden knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

For tillit hos kundene er det viktig å oppnå sertifiseringen Trygg Strømhandel fra Fornybar Norge og DNV. 

«Den ansvarligheten som kundene og andre interessenter forventer av oss er tett knyttet til den tilliten vi får. Vi er og skal være et selskap som følger lover og har orden i sysakene. Det er viktig for oss og det er viktig for kunder, eiere og omgivelsene at vi opptrer ordentlig og at vi bruker de mulighetene vi har til å påvirke i riktig retning,» sier Elin.

Les mer: Mal for åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven bygger på god leverandør og avtalehåndtering

Hun forteller at de fire eierselskapene har høye forventninger og stiller klare krav til kartlegging, oppfølging og problemløsning rundt menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

I Wattn tok arbeidet med åpenhetsloven utgangspunkt i avtalehåndtering. De aller fleste av leverandørene har en skriftlig kontrakt med selskapet. Til å oppbevare og håndtere avtalene har Wattn lenge brukt verktøyet Complete Control fra House of Control. 

«Da vi begynte arbeidet med åpenhetsloven, så vi at vi trengte en annen kontroll over leverandørene. Da vår kontaktperson i House of Control, Karoline Rønsdal, fortalte at de allerede hadde utviklet en slik løsning, ble vi selvsagt glade for å finne ut at vi ikke trengte enda et system,» sier Kenneth.

Han forteller at Karoline var en viktig støttespiller for å få på plass spørreskjemaet i den digitale løsningen for åpenhetsloven.

Dette er sendt ut til ca. 60 leverandører, hvor svarene registreres på leverandørkortet i Complete Control. Alt på ett sted. 

Kenneth Ingvaldsen - Wattn

Teamleder marked i Wattn AS, Kenneth Ingvaldsen 

 

Begynner med å kartlegge direkte leverandører

Wattn berømmer også Forbrukertilsynet for deres «oppskrift» for hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å overholde åpenhetsloven. 

«Vi anbefaler alle å gå inn å se på Forbrukertilsynets veileder for redegjørelsen. Den forteller om forventningene fra Forbrukertilsynet og vi synes den har vært et nyttig verktøy i arbeidetsier Elin, og fortsetter: 

«Wattn har nylig oppdatert sine etiske retningslinjer og deler nå disse med leverandørene. I år vil aktsomhetsvurderingene rette seg mot førstelinje av leverandører, som alle er nordiske. Noen av disse har underleverandører i andre land, derfor har vi inkludert spørsmål i vår undersøkelse til leverandørene om hvilke land de kjøper fra. Svarene vi får vil være viktig input i våre videre aktsomhetsvurderinger. Til neste år vil vi se hvordan vi kan ta dette arbeidet et steg videre,» sier Elin.

 

 Software for Åpenhetsloven - Se den live

 

 

 

Additional Reading