Europas ledende løsning for IFRS 16

Den gjør compliance enkelt og effektivt - og forbedrer kontraktsstyringen

- Den er CFOens beste venn!

Løsningen hjelper dere med å oppfylle og rapportere på kravene i IFRS 16. Verktøyet er svært effektivt, men samtidig enkelt å bruke. Dermed kan du være helt trygg på at organisasjonen etterlever kravene. Verktøyet har også annen nyttig funksjonalitet knyttet til avtalehåndtering, slik at dere har kontroll på løpetider, får varsler før reforhandling, sparer tid på budsjettering og forbedrer økonomistyringen. Bare i Norden har flere hundre børsnoterte selskaper og andre virksomheter har tatt i bruk løsningen. 

Verkøyet er utviklet i samarbeid med kunder og - ikke minst - eksperter på IFRS i "Big Four". Det gir en helt annen kontinuitet, mindre personavhengighet og langt bedre oversikt og kontroll enn ved å håndtere leie- og leasingkontrakter med regneark. Basert på våre egne undersøkelser og tilbakemeldinger fra ledende regnskapseksperter, mener vi at vi tilbyr den beste IFRS 16-løsningen i Europa. 


 

 

IFRS

Sentral funksjonalitet i løsningen

 • Beregning av verdier i balansen
 • Beregning av avskrivninger
 • Rask og enkel kontroll av avtaleendringer som har økonomiske konsekvenser
 • Registrering av alternativer for forlengelse
 • Automatisk generert notatrapport
 • Automatisk justering i henhold til konsumprisindeksen
 • Automatisk valutajustering
 • Full kontroll over alle avtaler i organisasjonen, deriblant gjenværende forpliktelser
 • Varsling når avtalen utløper, slik at du kan avslutte eller reforhandle avtalen
 • En rekke ulike rapporteringsformater – også på hovedboknivå
 • Enkelt å importere fra og eksportere til Excel
 • Rask og nøyaktig budsjettering av terminbeløp i leasingavtaler

8 spørsmål om IFRS 16

1. Hva slags funksjonalitet har ERP-systemet i organisasjonen din relatert til IFRS 16?

2. Har dere løst de praktiske utfordringene med å samle inn alle data om selskapets leasingavtaler?

3. Har dere en god løsning for sentral administrasjon av leasingavtalene?

4. Kan dere håndtere og overvåke leasingavtalene på en effektiv måte på denne plattformen?

5. Har dere en løsning som registrerer alle relevante økonomiske opplysninger som kreves for å kunne gjøre nye beregninger i regnskap?

6. Hvordan beregner dere verdiene som ligger til grunn for anslagene for leasingforpliktelsene og verdien av bruksrettighetene? Hvilke data og metoder bruker dere, og hvilken diskonteringssats?

7. Kommer lånevilkårene overfor bankene (covenants) til å endres når leasingforpliktelsene legges inn i balanseregnskapet?

8. Hvordan påvirkes bonus- og godtgjørelsesordninger, oppkjøpsbeslutninger og bedriftens muligheter til å utbetale utbytte?

shutterstock_1385375609 (1)

Har du spørsmål om våre løsninger?

ønsker du en live demo?

Legg inn din kontaktinformasjon under og vi kontakter deg i løpet av kort tid