Fördubblad försäljning under 2018, ökning av bemanningen med 50 procent under 2019

by Hans-Erik Wærsted | Nov 27, 2018 4:26:10 PM

House of Control har tredubblat värdet på sin kundportfölj under de senaste tre åren. Från 2017 till 2018 har försäljningen fördubblats. Tillväxten fortsätter och under 2019 kommer bolaget att öka antalet anställda från 60 till 90.

2015 köpte det norska private equity-bolaget Viking Venture drygt hälften av House of Control. På tre år har Viking Venture, grundaren och medarbetarna avsevärt snabbat upp den organiska tillväxten.

Hittills har SaaS-lösningen (Software as a Service) Complete Control varit den viktigaste produkten. Med Complete Control registrerar kunderna allt som gäller löpande förpliktelser och intäkter och får på så sätt en optimal förvaltning med bättre översikt och kontroll.

Complete Control har verkligen hittat rätt på marknaden: I det tysta har House of Control byggt upp en stor kundportfölj – och har samtidigt tredubblat abonnemangsportföljen sedan 2015.

Tillväxt som överstiger ägarnas förväntningar
Detta har gjort bolaget till en tillväxtmaskin för Viking Venture som äger 52 procent av bolaget. Vid utgången av 2018 är bolagets fasta och löpande abonnemangsintäkter drygt 80 miljoner kronor per år och beräknas att tidigt under 2019 öka till 100 miljoner kronor.

Styrelseordföranden och partnern Erik Hagen hos Viking Venture är mycket nöjd med utvecklingen:

– I samband med att vi köpte in oss under 2015 gjorde vi en grundlig analys av människorna, tekniken och marknaden. Även om vi var övertygade om att vi köpte ett lovande bolag vill jag poängtera att House of Control har fortsatt att imponera på oss och presterat en tillväxt långt över vår förväntan. Hela 116 procents sökning när det gäller nyförsäljningar hittills under 2018 och 50 procents tillväxt av portföljen senaste året talar sitt tydliga språk. House of Control har produkter som alla verksamheter har användning av, så jag tror att detta kommer att växa till ett väldigt stort bolag, säger han.

Fortsatt kraftig tillväxt
Sedan 2015 har bolaget växt från 13 till 60 anställda. Bolaget har byggt upp en skalbar organisation med renodlade roller i Norden vilket innebär att vi nu kan sikta vidare mot nästa mål.

Ambitionerna för en fortsatt tillväxt har blivit större i takt med ett allt starkare genomslag på existerande marknader.

– Vi är rustade för en fortsatt stark organisk tillväxt och uppköp på nya marknader inom den närmaste framtiden. Under 2019 ökar vi bemanningen med 50 procent, säger bolagets grundare och CEO, Lasse Sten.

Drar åt samma håll: 37 av 60 anställda är aktieägare
Tillväxten är också ett resultat av «invärtesmedicinska ingrepp» i House of Control, berättar Sten.

– Tillväxten har gjort det möjligt att anställa fler samtidigt som vi har renodlat rollerna, särskilt när det gäller bokning, försäljning, implementering och support. Dessutom har vi bjudit in medarbetarna att bli delägare i bolaget: Två av tre anställda är aktieägare vilket bidrar starkt till att alla drar åt samma håll och att rätta åtgärder utförs på många nivåer inom bolaget.

Nya rapporteringskrav enligt IFRS 16 ger fortsatt tillväxt
Förutom nya marknader har House of Control redan insett att det finns en betydande tillväxtpotential i att hjälpa såväl börsnoterade bolag som bolag med utländska moderbolag att beräkna och rapportera enligt IFRS 16. Detta är ett nytt regelverk som träder i kraft vid årsskiftet och som innebär att hyr- och leasingavtal ska redovisas som ägarandelar och skulder i balansen.

– Många CFO:er och ekonomiavdelningar ser IFRS 16 som en belastning medan det för vår del har öppnat nya och stora möjligheter. Vi har utvecklat en unik IFRS 16-lösning som vi sömlöst nu kan integrera i vår lösning Complete Control. Med vår lösning kan företagen besparas mycket repetitivt arbete och få ökad precision hos sina beräkningar, säger Sten.

Additional Reading