Choose language

76 000 användare: 10 skäl till varför de valde House of Control

Complete Control har mer än 76 000 användare i 63 länder och är marknadens ledande verktyg för hantering av kontrakt, tillgångar och förpliktelser. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder, och frågar dem regelbundet om användarupplevelsen. I feedbacken finns det flera gemensamma nämnare, och särskilt dessa tio är återkommande:

  1. Snabba kostnadsbesparingar när företaget får fullständig överblick över alla löpande avtal med underleverantörer
  2. Instrumentpanelen med full kontroll över alla avtal, inklusive kostnader och meddelanden när utgångsdatumet närmar sig
  3. Snabbare och mer exakta budgetar och prognoser för kassaflöde, eftersom kvarstående förpliktelser endast är några knapptryckningar bort
  4. Automatiska prisjusteringar för kundavtal
  5. Förebygger personberoende när alla avtal är registrerade på samma plats, inklusive en logg över alla ändringar som har gjorts
  6. Smart beräkning och hantering av IFRS 16-uppgifter
  7. Användbara tilläggsprodukter som till exempel digital signatur, ESG-mätningar och intelligent kontraktsläsare
  8. Mindre stress och resurser som används för att få kontroll och leta efter avtal
  9. Ett tydligt användarvänligt verktyg som fungerar oavsett ERP-system, med tillgång till kompetent hjälp på alla skandinaviska språk
  10. Snabb och smidig implementering som inte kräver en separat projektledare

Nästan dagligen ingår företag nya avtal med underleverantörer och kunder: Licenser för mjukvara, leasing av bilar, mobiltelefoni, hyra, kaffemaskiner etc. Vissa av dem är strategiskt viktiga, och andra är kostnader som “alla” har.

Kontrakten undertecknas vanligtvis av många olika människor runt om i organisationen – på olika nivåer och i flera avdelningar. Totalt sett handlar detta om stora belopp, och det är alltid en utmaning att ha en övergripande översikt och att i praktiken kunna följa upp avtalen.

Full kontroll över alla avtal blir ännu mer utmanande när anställda byter roll, går på tjänstledighet eller slutar. Detta gäller inte minst under år när personer som är ansvariga för många avtal lämnar och avtalen var registrerade i ett kalkylblad endast den personen förstod.

Personberoende är den gemensamma nämnaren när många små belopp tillsammans får stor påverkan på resultatet.

Är det inte dags för företaget att själv ha den totala översikten?

Related blog posts