Choose language

Checklista för avtalshantering

Effektiva avtalshanteringsprocesser är viktiga för alla företag - stora som små. När företaget har tydliga och konsekventa rutiner för hantering av avtal har de också bättre kontroll över resurser, kostnader och kassaflöde.

Det första steget i att planera en effektiv avtalshanteringsstrategi är att identifiera alla avtal du har och i vilka volymer. De flesta företag underskattar antalet tecknade avtal, vilket ofta leder till onödiga kostnader för verksamheten.

Även för företag som redan har etablerat bra rutiner och har en god översikt av hantering och registrering av avtal, är det viktigt att regelbundet se till att få en helhetsbild över samtliga tecknade avtal.

För att hjälpa dig har vi tagit fram en lista över olika typer av avtal. Vissa kommer att vara relevanta för din verksamhet, andra inte. Oavsett vilket, kan du genom att granska den här listan ofta och dela den med kollegor, få större kontroll över avtalets livscykel och se till att du har kontroll över samtliga avtal.

Ladda ner pdf

Avtalehåndering-checkliste-banner-SE

 

Related blog posts