HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Financial Management

Från index till netto: öka lönsamheten!

Löpande kontrakt bör prisjusteras årligen. Det är en snabbväg till nettot, som säkerställer att...

Så får de kloka lägre fakturor från sina revisorer

Upplevs besök av revisorer som en kostnad som inte skapar värde i företaget? Som dessutom tar fokus...

Följ upp intäkterna bättre – Det är dem du lever av

Får företaget intäkterna från ramavtal, fasta abonnemang och andra löpande avtal? Bättre...

IFRS 16 – Hyra och att äga likställs i redovisningen

Skal rätten av att hyra en kontorsfastighet vara aktiv i balansen? Skal reduktionen i restvärdet...

CFO med stjärnstatus i styrelserummet

Med effektiv kontroll över uppgifterna frigörs tid och kraft för en CFO. De främsta använder denna...