BOOK A DEMO

HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Kostnadskontroll

Så får de kloka lägre fakturor från sina revisorer

Upplevs besök av revisorer som en kostnad som inte skapar värde i företaget? Som dessutom tar fokus...