HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Likviditetsstyrning

Så förbättrar du företagets kassaflöde

Cash is King – vare sig ni ska växa eller ta er an nya utmanande marknader. Här får du sju tips på...

Budgetera för tillväxt!

Har ni tillräcklig likviditet för att finansiera planerade nyanställningar i augusti 2019? För att...

Följ upp intäkterna bättre – Det är dem du lever av

Får företaget intäkterna från ramavtal, fasta abonnemang och andra löpande avtal? Bättre...

Därför går inte outsourcing ur tiden

Tillväxten i B2B-branschen bekräftar att outsourcing är en tidlös klassiker i näringslivets...