HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Prognoser

Därför bör du justera prognoserna regelbundet och ofta

Prognoser görs för att kontrollera hur företaget ligger till i förhållande till budget. Men hur...

6 åtgärder för träffsäkrare prognoser

Prognoser är användbara för mer än budgetprocessen, Investerarna föredrar bolag med trovärdiga...