EUROPAS LEDANDE IFRS 16-LÖSNING

För enkel och effektiv regelefterlevnad – under hela avtalsperioden

- CFO:ens bästa vän

Lösningen hjälper dig att uppfylla och rapportera om kraven i IFRS 16. Verktyget är mycket effektivt, men samtidigt enkelt att använda. Således kan du vara helt säker på att organisationen uppfyller kraven. Verktyget har också andra användbara funktioner relaterade till kontrakthantering, så att du har kontroll över löptider, får aviseringar innan omförhandling, sparar tid på budgetering och förbättrar ekonomisk förvaltning. Nästan 200 börsnoterade företag och andra företag har använt lösningen.

Lösningen är utvecklad i samarbete med kunder och - inte minst - experter på IFRS i "Big Four". Det ger en helt annan kontinuitet, mindre personberoende och långt bättre översikt och kontroll än vatt hantera hyres- och leasingkontrakt med hjälp av  t ex Excel. Baserat på våra egna undersökningar samt återkopplingar från ledande bokföringsexperter, menar vi at vi erbjuder den bästa IFRS 16-lösningen i Europa. 


 

 

IFRS

Viktiga funktioner

 • Beräkna värden i balansräkningen

 • Beräkna värden på avskrivningar

 • Bedöm snabbt och enkelt ekonomiska konsekvenser av avtalsförändringar

 • Registrera optioner för förlängningar av avtal

 • Skapa noter i rapporter automatiskt

 • Automatisk justering av konsumentprisindex

 • Automatisk justering av valutor (dagligen)

 • Få full kontroll på samtliga avtal, inklusive kvarstående leasingskulder

 • Få påminnelser vid slutet av avtalsperioden, så att du kan avsluta eller omförhandla avtalen

 • Välj mellan olika rapportformat – även på kontoplansnivå

 • Importera/exportera data till Excel

 • Beräkna värdet på leasingavtal, snabbt och noggrant

Growth

SEK 11.900/mån

 

 • Automatisk prisjustering (index)
 • IFRS 16-rapport
 • 2 administratörer
 • 20 avtal
 • IFRS 16-rådgivning: 2 timer
 • Uppstart: SEK 24.900
 • Live support

 

 

 

Business

SEK 14.900/mån

 

 • Automatisk valutajustering
 • Automatisk prisjustering (index)
 • IFRS 16-rapport
 • 3 administratörer
 • 50 avtal
 • IFRS 16-rådgivning: 10 timer
 • Uppstart: SEK 29.900
 • Live support

 

 

 

Enterprise

SEK 19.900/mån

 

 • Automatisk valutajustering
 • Automatisk prisjustering (index)
 • IFRS 16-koncernrapport
 • 4 administratörer
 • 100 avtal
 • IFRS 16-rådgivning: 20 timer
 • Uppstart: SEK 37.900
 • Live support

 

 

 

HUR JOBBAR NI MED IFRS 16?

1. Har företagets affärssystem stöd för IFRS 16? Vilka funktioner finns?

2. Har ni löst de praktiska utmaningarna med att samla in all data om företagets hyres-/leasingavtal?

3. Har ni en central lösning för hantering av hyres-/leasingavtal?

4. Om du svarade "ja" på fråga 3: Är detta en lösning där ni kan hantera och följa upp leasingavtalen på ett effektivt sätt?

5. Har ni en lösning för att registrera alla uppgifter som krävs för att utföra de nya beräkningarna enligt IFRS 16?

6. Hur kommer ni fram till de uppskattningar som ska ligga till grund för beräkningen av leasingskulder och nyttjanderättstillgångar? Vilka data och metoder används? Vilken diskonteringsränta?

7. Kommer bolagets kreditvärdighet att påverkas när leasingskulderna redovisas i balansräkningen?

8. Hur kommer IFRS 16 att påverka bonus- och ersättningssystem, beslut i samband med förvärv och bolagets förmåga att betala utdelning?

shutterstock_1385375609 (1)

önskar du en live demo av vår IFRS 16-lösning?

Skriv in din kontaktinformation i fälten nedanför, så tar vi kontakt med deg inom kort tid