Complete Control

En cloudbaseret SaaS-løsning, som giver fuld kontrol over kontrakter, gældsposter og aktiver

– Nu kan I få endnu bedre styr på jeres kontrakter!

DERFOR GØR KONTRAKTHÅNDTERING EN FORSKEL

Begræns omkostninger, tidsforbrug, risici – og CFO'ens stressniveau

 • Som organisation har I langt flere kontrakter, end I måske er klar over

 • Kontrakter fornyes utilsigtet uden genforhandling

 • Unødvendige omkostninger akkumuleres og spiser af overskuddet

 • Forsvundne eller glemte kontrakter fører til besværlig og unøjagtig budgettering

 • Kontrakthåndteringen afhænger af nøglemedarbejdere, hvilket udgør en væsentlig risiko for virksomheden

 • Bestyrelsesmedlemmer, ejere og investorer forventer kontrol, transparens og gode resultater

ØNSKER DU EN LIVE DEMO?

HubSpot Video

HVAD FÅR I UD AF DET SOM VIRKSOMHED?

Smartere kontrakthåndtering forbedrer dine resultater som CFO

 • Slip for unødvendige omkostninger – positiv indvirkning på bundlinjen

 • Vær forberedt inden kontraktudløb – ingen unødvendige afbrydelser i tjenester eller uønskede fornyelser

 • Mindre afhængighed af nøglepersoner

 • Større sikkerhed, øget overskud, lavere risiko

 • Hurtig og nøjagtig budgettering

 • Forbedret compliance og bogføring

 • Velstrukturerede due diligence-processer

cc5-contracts-1

HER ER VORES LØSNING

Hovedpunkterne

 • SaaS-løsning med lagring af alle relevante dokumenter i skyen

 • Nemt at registrere centrale metadata for alle kontrakter

 • Notifikationer inden kontraktfornyelser og andre vigtige datoer

 • Brugervenligt dashboard og rapporteringsværktøj

 • Enkel Excel-import og -eksport

 • Kompatibel med alle ERP-systemer

 • Software og support på engelsk, svensk, dansk og norsk

 • Effektive tilføjelsesprogrammer og ekstra moduler

POPULÆRE MODULER OG TILFØJELSESPROGRAMMER

House of Control har udviklet et modul som giver jer fuld kontrol på selskapets financielle leasingkontrakter. Løsningen giver en komplet oversigt over al vigtig data i en leasingaftale, inkluderet pris, terminer og alarmer. Det er en modul som giver hurtige og præcise estimater til regnskabet, og som også giver jer rigtigt gode rapporteringsmuligheder.

En digital fullmaktsmatrise hjelper dere til å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvem som har beslutningsmyndighet. Denne er en naturlig forlengelse av avtalehåndteringen og internkontrollen. Fullmaktsmatrisen er revisors favoritt. Dessuten kan den til mye mer: Hvem uttaler seg til pressen? Hvem tar avgjørelser om lønn? Hvem er ansvarlig for GDPR? Osv. Les mer om produktet på egne sider: 

Take a closer look at the Authority Matrix by clicking here!

Digital underskrift er både sikkert og enkelt. I tillæg til at forbedre aftalehåndteringen og brugen af Complete Control, kan det også bruges til at signere for eksempel styredokumenter, uddeling af udstyr til ansatte og andre bekræftelser. 

House of Control tilbyder digital signatur i samarbejde med Egreement.
Vor digitale signatur er baseret på PAdES og den opfylder EUs eIDAS-krav. 

Læs mere om digital underskrift

 

Plugin-programmet Assisteret kontraktregistrering hjælper dig med at overføre dine PDF-baserede aftaler til Complete Control ved at "læse" indholdet af PDF-filen og oprette automatiske feltforslag baseret på den. Dette sparer tid og minimerer brugerfejl.
 
Via det ekstra modul Assisteret kontraktregistrering får du også adgang til endnu flere felter i dokumentsøgningen. Modulet søger efter personer, organisationsnavne, overskrifter og datoer i PDF-filer ved hjælp af maskinindlæring.
 
Assisteret kontraktregistrering giver også adgang til indbakkefunktionen i Complete Control. Her kan du modtage e-mails, der opretter kontrakter direkte fra e-mail-posten i Komplet kontrol 5. PDF-filen fra e-mailen er inkluderet i aftalen som en vedhæftet fil.

House of Control har løsningen som gør det enkelt for banker og andre finansinstitutioner at opfylde EUs krav til et centralt arkiv for aftaler med underleverandører knyttet til outsourcing af fintech. 

Udgangspunktet for EU-kravene finder man i “Guidelines on outsourcing arrangements” (EBA/GL/2019/02), som er udgivet af European Banking Authority (EBA). Disse retningslinjer danner grundlaget for forskrifter og regler i det enkelte land i EU og EØS. 

Vores EBA-modul er skræddersyet til kravene fra EU, inkluderet dokumentation, administration, opfølgning, alarmer og oversigt. Finansinstitutioner i hele Skandinavien har allerede taget den i brug.

Enten I bruger Complete Control til aftaler med leverandører eller overfor kunder, kan det være meget hhv. at spare eller tjene på at følge aftalernes vilkår op om prisjusteringer i henhold til forskellige prisindekser. 

Dette modul er integreret med Danmarks Statistik, som igen har prisindekser for de fleste relevante lande for danske virksomheter.

Med vores modul for prisjusteringer kan I automatisk ændre priserne i aftalene i henhold til vilkårene. Dette sparer meget af jeres tid i faktureringsarbejdet. I får også rapporter med en log over historiske prisjusteringer. 

Hvordan holder I orden på ansattes kompetence og krav til certificeringer, inkluderet når disse skal opdateres.

Med vores kompetence- og personalemodul registrerer I alle relevante data for hver ansat, inkluderet ansættelsesaftaler. 

Med modulen kan I for eksempel registrere hvilke krav som sættes til forskellige roller. I kan lægge billeder ind og CV til ansatte. Modulen gør det også enkelt at søge registrerede kundskaber, erfaringer og certifikater. 

Udvidet alarmcenter, som vi kalder dette modul på dansk, gør det enkelt for jer at skræddersy automatiske alarmer til virksomhedens unikke behov. 

I Complete Control er alarmer af, at aftaler nærmer sig udløb en central del af standard funktionalitet. Med udvidet alarmcenter får du endnu bedre mulighed til at sætte alarmer op og også på andre områder. Det kan være at det er på tide at justere priserne, at certifikater er i færd med at udløbe, etc. Kort sagt, en hver tænkelig deadline kan lægges ind - og spare jer for unødvendig tidsbrug og omkostninger. 

Udvidet alarmcenter er blandt vore aller mest populære moduler.

Tyverimærker på dataudstyr og andre ting øger sandsynligheden for at I får tabte enheder tilbage - for eksempel når ansatte er på rejse. 

Tyverimærkerne er knyttet til en døgnbemandet central. 

Tyverimærkene passer som hånd i handske med Complete Control, med serienummer som kan kobles direkte mod virksomhedens aktiver. Hvem disponerer PCen, hvilke ydelser har den, hvornår blev den taget i brug, hvad koster leasing hver måned?

Bedre-cash-flow

SÅDAN REGISTRERES EN KONTRAKT I COMPLETE CONTROL

Type kontrakt: Er den indgået med en leverandør, en kunde eller en anden kontraktpartner?

Kontraktpartner: Information om virksomheden, vigtige kontrakter og dokumentation (ISO, certifikater og bekræftelser).

Kontraktstatus: Er den aktiv, inaktiv, under genforhandling eller opsagt?

Afdeling: Hvor i virksomheden hører kontrakten til – niveau, sted, omkostningscenter?

Relaterede kontrakter: For eksempel facility service og elektricitet, som er knyttet til leje af et bestemt kontor?

Relaterede aktiver: Hvilket registreringsnummer har en bestemt leaset bil for eksempel?

Startdato, udløbsdato og opsigelsesfrist

Betalingsplan: Cashflow ud i kontraktperioden.

Kategori: Information, som knytter kontrakten til økonomi og bogføring

Ansvarlig: Hvem er kontraktejer?

Underskrift: Hvem har underskrevet kontrakten?

Kommentarer og vedhæftninger

Har du spørsmål om vores løsninger?

ønsker du en live demo?

Udfyld dine kontaktinformasioner herunder og vi tager kontakt med dig i løpet af kort tid.