Complete Control

En cloudbaseret SaaS-løsning, som giver fuld kontrol over kontrakter, gældsposter og aktiver

– Nu kan I få endnu bedre styr på jeres kontrakter!

DERFOR GØR KONTRAKTHÅNDTERING EN FORSKEL

Begræns omkostninger, tidsforbrug, risici – og CFO'ens stressniveau

 • Som organisation har I langt flere kontrakter, end I måske er klar over

 • Kontrakter fornyes utilsigtet uden genforhandling

 • Unødvendige omkostninger akkumuleres og spiser af overskuddet

 • Forsvundne eller glemte kontrakter fører til besværlig og unøjagtig budgettering

 • Kontrakthåndteringen afhænger af nøglemedarbejdere, hvilket udgør en væsentlig risiko for virksomheden

 • Bestyrelsesmedlemmer, ejere og investorer forventer kontrol, transparens og gode resultater

Complete-Control-Teaser

HVAD FÅR I UD AF DET SOM VIRKSOMHED?

Smartere kontrakthåndtering forbedrer dine resultater som CFO

 • Slip for unødvendige omkostninger – positiv indvirkning på bundlinjen

 • Vær forberedt inden kontraktudløb – ingen unødvendige afbrydelser i tjenester eller uønskede fornyelser

 • Mindre afhængighed af nøglepersoner

 • Større sikkerhed, øget overskud, lavere risiko

 • Hurtig og nøjagtig budgettering

 • Forbedret compliance og bogføring

 • Velstrukturerede due diligence-processer

HOC_frontpage_transactions

HER ER VORES LØSNING

Hovedpunkterne

 • SaaS-løsning med lagring af alle relevante dokumenter i skyen

 • Nemt at registrere centrale metadata for alle kontrakter

 • Notifikationer inden kontraktfornyelser og andre vigtige datoer

 • Brugervenligt dashboard og rapporteringsværktøj

 • Enkel Excel-import og -eksport

 • Kompatibel med alle ERP-systemer

 • Software og support på engelsk, svensk, dansk og norsk

 • Effektive tilføjelsesprogrammer og ekstra moduler

POPULÆRE MODULER OG TILFØJELSESPROGRAMMER

House of Control har utviklet en modul som gir dere full kontroll på selskapets finansielle leasingkontrakter. Løsningen gir en komplett oversikt over alle nøkkeldata i en leasingavtale, inkludert pris, terminer og varslinger. Det er en modul som gir raske og presise estimater til regnskapet, og som også gir dere svært gode rapporteringsmuligheter.

En digital fullmaktsmatrise hjelper dere til å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvem som har beslutningsmyndighet. Denne er en naturlig forlengelse av avtalehåndteringen og internkontrollen. Fullmaktsmatrisen er revisors favoritt. Dessuten kan den til mye mer: Hvem uttaler seg til pressen? Hvem tar avgjørelser om lønn? Hvem er ansvarlig for GDPR? Osv. Les mer om produktet på egne sider: 

Take a closer look at the Authority Matrix by clicking here!

Digital signatur er både sikkert og enkelt. I tillegg til å forbedre avtalehåndteringen og bruken av Complete Control, kan det også brukes til å signere for eksempel styredokumenter, utdeling av utstyr til ansatte og andre bekreftelser. 

House of Control tilbyr digital signatur i samarbeid med Signicat, Europas ledende utvikler av digitale ID-løsninger. Vår digitale signatur er basert på PAdES og den oppfyller EUs eIDAS-krav. 

I Norge bruker den alle kjente ID-løsninger, for eksempel BankID. 

 

House of Control har løsningen som gjør det enkelt for banker og andre finansinstitusjoner å oppfylle EUs krav til et sentralt arkiv for avtaler med underleverandører knyttet til outsourcing av fintech. 

Utgangspunktet for EU-kravene finner man i “Guidelines on outsourcing arrangements” (EBA/GL/2019/02), som er utgitt av European Banking Authority (EBA). Disse retningslinjene danner grunnlaget for forskrifter og regler i det enkelte land i EU og EØS. 

Vår EBA-modul er skreddersydd til kravene fra EU, inkludert dokumentasjon, administrasjon, oppfølging, varslinger og oversikt. Finansinstitusjoner i hele Skandinavia har allerede tatt den i bruk.

Enten dere bruker Complete Control til avtaler med leverandører eller overfor kunder, kan det være mye hhv. å spare eller tjene på å følge opp avtalenes vilkår om prisjusteringer i henhold til ulike prisindekser. 

Denne modulen er integrert med Statistisk sentralbyrå i Norge, som igjen har prisindekser for de fleste relevante land for norske virksomheter.

Med vår modul for prisjusteringer kan dere automatisk endre prisene i avtalene i henhold til vilkårene. Dette sparer dere mye tid i faktureringsarbeidet. Dere får også rapporter med en logg over historiske prisjusteringer. 

Klimaavtrykk er avgjørende for omdømme, for hvor mange av oss kjøper varer, og for hvor mange ønsker å jobbe.

Skal dere forbedre klimaavtrykket eller fortelle omverdenen om dagens status? Det begynner med måling av for eksempel utslipp av CO2 og forbruk av energi og vann.

I House of Control gjør vi dette på en smart måte for dere med vår ESG-modul. Den knytter avtalene dere har til utslippene som følger med dem. Det kan for eksempel være ved å beregne bilparkens utslipp av CO2 basert på kjørelengde og bilenes utslippsprofil. 

Med gode målinger kan dere enklere rapportere utvikling og fremgang. Dette gjør ESG-modulen til et verdifullt tillegg for mange brukere av Complete Control. 

Hvordan holder dere orden på ansattes kompetanse og krav til sertifiseringer, inkludert når disse skal oppdateres.

Med vår kompetanse- og personalmodul registrerer dere alle relevante data for hver ansatt, inkludert ansettelsesavtaler. 

Med modulen kan dere for eksempel registrere hvilke krav som settes til ulike roller. Dere kan legge inn bilder og CV til ansatte. Modulen gjør det også enkelt å søke registrerte kunnskaper, erfaringer og sertifikater. 

Utvidet varsling, som vi kaller denne modulen på norsk, gjør det enkelt for dere å skreddersy automatiske varslinger til virksomhetens unike behov. 

I Complete Control er varslinger av at avtaler nærmer seg utløp en sentral del av standard funksjonalitet. Med utvidet varsling får du enda bedre muligheter til å sette opp varslinger og også på andre områder. Det kan være at det er på tide å justere priser, at sertifikater er i ferd med å utløpe, etc. Kort sagt, en hver tenkelig deadline kan legges inn - og spare dere for unødvendig tidsbruk og kostnader. 

Utvidet varsling er blant våre aller mest populære moduler.

Tyverimerker på datautstyr og andre ting øker sannsynligheten for at dere får tilbake tap av enheter - for eksempel når ansatte er på reise. 

Tyverimerkene er knyttet til en døgnbemannet sentral. 

Tyverimerkene passer som hånd i hanske med Complete Control, med serienummer som kan kobles direkte mot virksomhetens eiendeler. Hvem disponerer PCen, hvilke ytelser har den, når ble den tatt i bruk, hva koster leasing hver måned?

Bedre-cash-flow

SÅDAN REGISTRERES EN KONTRAKT I COMPLETE CONTROL

Type kontrakt: Er den indgået med en leverandør, en kunde eller en anden kontraktpartner?

Kontraktpartner: Information om virksomheden, vigtige kontrakter og dokumentation (ISO, certifikater og bekræftelser).

Kontraktstatus: Er den aktiv, inaktiv, under genforhandling eller opsagt?

Afdeling: Hvor i virksomheden hører kontrakten til – niveau, sted, omkostningscenter?

Relaterede kontrakter: For eksempel facility service og elektricitet, som er knyttet til leje af et bestemt kontor?

Relaterede aktiver: Hvilket registreringsnummer har en bestemt leaset bil for eksempel?

Startdato, udløbsdato og opsigelsesfrist

Betalingsplan: Cashflow ud i kontraktperioden.

Kategori: Information, som knytter kontrakten til økonomi og bogføring

Ansvarlig: Hvem er kontraktejer?

Underskrift: Hvem har underskrevet kontrakten?

Kommentarer og vedhæftninger

Har du spørsmål om vores løsninger?

ønsker du en live demo?

Udfyld dine kontaktinformasioner herunder og vi tager kontakt med dig i løpet af kort tid.