HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Lönsamhet

Detta avgör hur stor ROI man får av att använda Complete Control

Hur snabb och stor ROI kan vi förvänta oss när vi investerar i lösningen Complete Control? Det är...

Årets användartrend 2018: Full kontroll på intäkterna

Ramavtal, abonnemang, löpande avtal, retainer. Fasta intäkter har många namn – och ännu flera...

Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag...

Från index till netto: öka lönsamheten!

Löpande kontrakt bör prisjusteras årligen. Det är en snabbväg till nettot, som säkerställer att...

Följ upp intäkterna bättre – Det är dem du lever av

Får företaget intäkterna från ramavtal, fasta abonnemang och andra löpande avtal? Bättre...

Stark tillväxt i Norden för House of Control

Nordiska företag stärker sin kontroll över sina åtaganden, avtal och tillgångar. Strax passeras NOK...

CFO-året har fått 3 nya dagar

Budgetprocesser kan liknas vid omfattande efterforskning: En tidskrävande jakt på ett stort antal...

Därför går inte outsourcing ur tiden

Tillväxten i B2B-branschen bekräftar att outsourcing är en tidlös klassiker i näringslivets...