Hent inn ekstra millioner på bunnlinjen – husk prisindeksen!

by House of Control | 25.05.15 12:39

For mange avtaler og kontrakter med ramme på 3-5 år eller mer, finnes det en klausul om årlig justering av prisene i forhold til prisindeksen.  Tanken er selvsagt å sørge for å nøytralisere effekten av inflasjon, og en slik klausul er normalt naturlig og akseptabel for de fleste kunder. Det som imidlertid ofte skjer i virkeligheten, er at mange organisasjoner glemmer å gjøre denne justeringen. Det er travelt for de fleste, og medarbeidere som hadde ansvaret for dette, kan ha byttet stilling eller slutte. Delvis glemmer man å gjøre og beregninger for justering i rett tid, og delvis vet man ikke alltid hvordan dette skal gjøres riktig. Aller viktigst er det at man ikke retter opp prisene i ERP-/faktureringssystemet.

Complete Control-modulen Integrasjon sørger for prisjustering av avtalene, med full integrering mot SSB. Det gjør at man aldri igjen går glipp av en viktig inntektskilde som allerede ligger i kundekontraktene.

Additional Reading