Slik håndterer Europris 350 IFRS 16-kontrakter

by House of Control | 11.11.21 14:51

«Vi har fått en løsning som er enkel å bruke, som tar vekk personavhengighet og øker kontinuitet, og som sparer oss for mange dagers arbeid hvert år.»

Konsernregnskapssjef i Europris, Torhild Navestad Larsen, er en av flere hundre selskaper i Norden som bruker IFRS 16-løsningen fra House of Control til å håndtere IFRS 16-rapportering. Europris er et stort selskap i norsk målestokk. 2.800 medarbeidere og 8,3 milliarder kroner i omsetning: Med ca. 270 butikker er Europris Norges største kjede for rimelige partivarer.

Se selv: Europas ledende løsning for IFRS 16, med kort videodemo

Torhild og Europris er for lengst blitt rutinerte brukere av House of Controls løsninger for avtalehåndtering. Husleieavtalene er bare en del av helheten. For eksempel er alle franchiseavtalene med de lokale Europris-driverne registrert i Complete Control. Der finner de all dokumentasjon og – ikke minst – de blir varslet i god tid før avtalene utløper.

- Og så har hver eneste butikk en rekke avtaler. Vi har fått inn alle avtalene i Complete Control. Ikke bare gir det bedre kontroll for butikken det gjelder; en mye større effekt er at vi kan se kjedens innkjøp i et større bilde. Nå kan vi inngå fellesavtaler og rammeavtaler, med bedre priser og hvor vi kan sette større krav til kvalitet – og butikksjefene kunne fokusere mer på det de kan best. Større avtaler og elektronisk fakturering forenkler økonomistyringen sentralt, ikke minst ved at vi bruker mindre tid på faktura- og leverandørhåndtering.

Da IFRS 16-kravene til balanseføring av leie- og leasingkontrakter ble innført i 2019, hadde Europris forberedt seg godt. For Europris er det hovedsakelig husleieavtaler knyttet til alle butikkene som omfattes av IFRS 16.

- Vi laget våre egne modeller og prognoser to år før om hvordan IFRS 16 ville påvirke resultatene. Disse var riktig gode, om vi skal si det selv, men de hadde en åpenbar svakhet: De var laget i Excel, med alle begrensningene det hadde for løpende forvaltning og vedlikehold, inkludert personavhengighet. En IFRS 16-avtale består av mange elementer, som blir langt bedre håndtert når man jobber i en egnet programvare.

- Vi fikk være med på utviklingen av IFRS 16-løsningen til House of Control, hvor jeg opplevde våre kontakter i House of Control som veldig lydhøre for brukernes behov. Vi hadde på mange måter fasiten i hånden for hvilke output som skulle komme fra løsningen. I tillegg til å treffe hundre prosent på dette, har vi nå fått en løsning som er enkel å bruke, som tar vekk personavhengighet og øker kontinuitet, og som sparer oss for mange dagers arbeid hvert år. Det gir oss en ekstra trygghet for kvaliteten i rapporteringen at vi bruker et eget system til dette.

Se selv: Europas ledende løsning for IFRS 16, med kort videodemo

 

Subscribe Now

Additional Reading