HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

House of Control: Stabil tillväxt som gynnar kunderna

House of Control har haft en mycket god tillväxt under den första delen av 2018. Det är positivt...

Så här gör du dig redo för ”IFRS-hösten” 2018

Företagets hyres- och leasingavtal måste nu bokföras i balansräkningen, enligt IFRS 16. Här är våra...

Så skaffar företaget sig intäkter med ett penndrag och lite uppföljning

Ett kontrakt om årliga leveranser som ingicks 2004 är värt nästan 20 procent mindre 2018 om det...

IFRS 16: Har du svar på dessa frågor?

Har ditt företag system och processer på plats för att uppfylla de nya kraven?

Molnbaserad Kontroll: En Säker, Effektiv och Användarvänlig Lösning

Implementering: Säg adjö till tids- och resurskrävande implementeringar

SaaS-lösningen Complete...

Hur man klarar sig utan de oersättliga

Enkelt och effektivt, baserat på förtroende för kompetenta, självständiga och ansvarsmedvetna...

En guide till de första 100 dagarna som CFO

Som nyckelperson i företaget är det viktigt att redan från början lägga en bra grund för dig i...

Referense Konkurransetilsynet

Så här effektiviserar Konkurransetilsynet sin avtalshantering

Den ultimata lösningen för IFRS 16

Snabb och korrekt rapportering av hyres- och leasingavtal

Årets användartrend 2018: Full kontroll på intäkterna

Ramavtal, abonnemang, löpande avtal, retainer. Fasta intäkter har många namn – och ännu flera...

Revisorn kommer – är årsbokslutet under kontroll?

Efter julefriden kommer revisorn – årsbokslutet är aldrig långt borta när det nya året börjar. Här...

8 genvägar till 2018 års budget

Använd tiden till att definiera vad ni skall satsa på- och låt de fasta intäkterna och utgifterna...

Ett smartare årsbokslut

Årsbokslut bör inte vara en arkeologisk utgrävning i arkivet. Resursanvändningen går ner och...

Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag...

Snabbare och mer träffsäker budget

Budgetarbetet för nästa år enklare och snabbare än du tror. Dessutom uppnås högre träffsäkert än...

Från index till netto: öka lönsamheten!

Löpande kontrakt bör prisjusteras årligen. Det är en snabbväg till nettot, som säkerställer att...

Excel – olämpligt för avtalshantering

Vid vissa tillfällen så är Excel ett bra verktyg som tyvärr används för fel uppgift....

Så får de kloka lägre fakturor från sina revisorer

Upplevs besök av revisorer som en kostnad som inte skapar värde i företaget? Som dessutom tar fokus...

Följ upp intäkterna bättre – Det är dem du lever av

Får företaget intäkterna från ramavtal, fasta abonnemang och andra löpande avtal? Bättre...

Stark tillväxt i Norden för House of Control

Nordiska företag stärker sin kontroll över sina åtaganden, avtal och tillgångar. Strax passeras NOK...

IFRS 16 – Hyra och att äga likställs i redovisningen

Skal rätten av att hyra en kontorsfastighet vara aktiv i balansen? Skal reduktionen i restvärdet...

Blixtsnabb budgetprocess: Färdig på några få minuter!

Det minsta man kan förvänta sig av en budget är att de kostnader som helt säkert kommer under året...

CFO med stjärnstatus i styrelserummet

Med effektiv kontroll över uppgifterna frigörs tid och kraft för en CFO. De främsta använder denna...

CFO med stjernestatus i styrerummet

Med en effektiv kontrol af kontrolopgaverne frigøres der tid og kræfter for CFO’en. De bedste...

Därför får CFO sparken

När siffermänniskor och kontrollfreaks blir CFO blir det uppenbart att det krävs många fler...

CFO-året har fått 3 nya dagar

Budgetprocesser kan liknas vid omfattande efterforskning: En tidskrävande jakt på ett stort antal...

Därför går inte outsourcing ur tiden

Tillväxten i B2B-branschen bekräftar att outsourcing är en tidlös klassiker i näringslivets...

Omfattande implementering: Ingen tid att förlora med IFRS 16

Med IFRS 16 måste CFO i praktiken ha full kontroll över företagets samtliga hyresavtal. Tiden...