7 saker på företaget som blir enklare när du börjar använda Effectplan

by House of Control | Aug 31, 2021 2:06:49 PM

Det vanligaste skälet till att ett företag skaffar Effectplan är att man vill underlätta budgetarbetet. Men de flesta av våra kunder upplever att verktyget även har många andra fördelar!

De företag som har implementerat Effectplan sedan starten 2012 valde detta verktyg för att de var intresserade av att effektivisera och förbättra budgetarbetet. De ville ha färre felkällor, en kortare och effektivare budgetprocess samt större flexibilitet i arbetet.

Men den återkoppling vi har fått från våra kunder visar tydligt att många har haft stor nytta av Effectplan även på andra områden än bara själva budgetarbetet. Här är några exempel:

On demand webinar: Smarta budgeteringsprocesser - hur man förbättrar kontroll  och effektivitet

 

Större engagemang kring budgetprocessen

 När budgetarbetet inte längre enbart handlar om att avdelningscheferna knappar in anonyma siffror i Excel (med risk för felskrivningar och att företagets hela budgetprocess går åt pipan) blir fler medarbetare motiverade att göra detaljerade planer. Bara det faktum att man kan gå på djupet i avdelningarnas budget ger mellanchefer ett incitament att verkligen göra en insats.

Säker hantering av behörigheter

 Effectplan har funktioner för behörighetshantering som gör att man inte behöver oroa sig för att obehöriga får tillgång till hemlig eller känslig information. När behörighetsnivåerna väl är fastställda kan fler medarbetare delta i arbetet med både budgetar och prognoser, utan att man behöver vara rädd för att information om ersättningar eller annan personlig information röjs.

Mer tid över för strategiska arbetsuppgifter

Återkopplingen visar entydigt att budgetarbetet går snabbare – i vissa fall väldigt mycket snabbare. För de flesta kunder innebär detta att man kan lägga mer tid på strategiska och affärskritiska frågor. Vissa kunder har också lyckats växa utan att behöva anställa mer personal.

Tillförlitligare siffror ökar respekten för budgeten

 När risken för felskrivningar och att fel version av ett dokument används, vilket är lätt hänt när man använder Excel, minskar behovet av kvalitetssäkring – man slipper gå tillbaka för att kontrollera siffrorna man knappat in, eller testa alla formler och beräkningar. När kvaliteten på siffrorna blir bättre ökar samtidigt kvaliteten på budgeten, vilket i sin tur gör att budgetarna i högre utsträckning respekteras i organisationen.

Prognoser och uppföljning

När man har gjort en budget i Effectplan krävs bara några knapptryckningar för att göra siffrorna klara för att skapa en prognos. Integrationer och länkar som använts i budgetarbetet följer med i prognosarbetet, vilket gör att man enkelt kan jämföra budgeten med prognoserna så ofta man önskar.

Enkelt att analysera, göra djupdykningar och spåra kostnader

Så fort Effectplan har länkats till andra relevanta system kan man samla in data från dessa och konsolidera och belysa uppgifterna från olika håll – inte bara jämfört med budgeten. På så sätt kan siffrorna användas till att ge nya och värdefulla insikter om företaget – och vem som helst på företaget kan göra det, utan att ha några kunskaper om programmering!

Dashboards och rapporter

Kanske använder ni redan Qlik, Power BI eller något liknande verktyg för att visualisera data på företaget? Med Effectplan kan ni bygga vidare på de rapporter ni använder och skapa visuella displayer som visar hur det går för företaget jämfört med budgeten.

Additional Reading