Blixtsnabb budgetprocess: Färdig på några få minuter!

by Thea Klepp | Sep 5, 2017 10:00:30 AM

Det minsta man kan förvänta sig av en budget är att de kostnader som helt säkert kommer under året får en plats i budgeten. Verkligheten är emellertid att både privata och offentliga verksamheter har otaliga förpliktelser som de inte har överblick över. Då blir budgetprocessen både resurskrävande och felaktig.

Låt arbetet med budgeten handla om hur företaget ska förbättra sig och använda minsta möjliga tid på att få en överblick över nästa års förpliktelser.

Tiden som sparas på att slippa efterfråga kostnaderna för de olika avdelningarna i företaget kan istället användas till att göra en kvalitativ bedömning om de olika posterna ska ingå i nästa års budget. Har företaget ett behov för varje enskilt avtal? Kan man göra någon nedskärning? Bör andra poster ökas för att anpassa sig till förväntad eller önskad aktivitetsökning?

Förbättrad budgetprocess

House of Control erbjuder en lösning där både tidsförbrukning och siffror får fokus i rätt riktning. Kunder upplever det som befriande att kunna hämta ut en bild av nästa års utgående kontantström uppdelad på månader samt avdelningar, och det med bara ett par knapptryck.

Verktyget är optimerat för aktiv förvaltning av avtal och förpliktelser. Det ger en god överblick och grund för att sammanställa stora delar av kostnadsbudgeten.

Boka en demo av Complete Control, och vi ska visa dig hur vi gör budgetprocessen snabbare!

 

Läs om hur PostNord Logistics AS har full kontroll:

Med nästan tusen medarbetare på 30 kontor säger det sig självt att PostNord Logistics AS har en stor mängd olika avtal och förpliktelser. ”Vår storlek och lokala närvaro över hela Norge är viktiga framgångskriterier för PostNord Logistics AS. Vårt mål är att vara näringslivets främsta och mest lönsamma logistikpartner, med framtidsorienterade lösningar som skapar konkurrensfördelar för våra kunder”, säger finansdirektör Runar Steen i PostNord Logistics AS.

När man saknar översikt över avtal och framtida förpliktelser blir budgetering och likviditetsplanläggning en utmaning och något som kräver mycket tid. Vidare är det svårt att uppnå fullt utnyttjande av alla avtal med olika underleverantörer, eftersom man helt­ enkelt inte vet vad som finns tillgängligt i nätverket.

”Lösningarna från House of Control gav oss den kontroll vi behövde, med betydliga tidsvinster i budgetering och i kostnadskontroll”, säger Steen.

Additional Reading