CFO med stjärnstatus i styrelserummet

by House of Control | Jun 19, 2017 6:36:16 PM

Med effektiv kontroll över uppgifterna frigörs tid och kraft för en CFO. De främsta använder denna ”vinst” till att bli strategiska rådgivare för ledningen och styrelsen, som ofta redan är imponerade över kostnadskontrollen.

Varje CFO vet att dagarna allt för ofta fylls med ”måsten”; alla de stora eller små uppgifterna som alltid verkar brådskande. Samtidigt är en CFO fullt medveten om att hon eller han har skaffat sig mer än tillräckligt med företagsinsikt för att ge strategiska råd till bolaget. Att höja blicken mot det arbete som inte är brådskande, men likväl viktigt för bolagets överlevnad och tillväxt, är nyckeln till att lyckas som CFO.

Man hur ska en CFO få tid till att fokusera på dessa ”kan-saker”? Rapporten ”Tar du kontroll över styrningen?” från PwC är en benchmarkundersökning gällande effektivitet och produktivitet hos norska ekonomifunktioner. Bland rapportens övergripande slutsatser hittar vi förutsättningarna för att en CFO ska kunna bli en strategisk rådgivare:

  • “Den genomsnittliga ekonomifunktionen använder nästan tre gånger så mycket resurser som den bäste ekonomifunktionen.”
  • “De bästa utnyttjar möjligheterna hos sina ERP-system och använder i större utsträckning tillgänglig teknologi.”

PwC är tydliga gällande vad som är följden av detta: ”De bästa ekonomifunktionerna bidrar med ekonomisk insikt och råd för utveckling av hela företaget.” De CFO:er som vi möter i House of Control har nästan samma perspektiv: de upplever nästan stjärnstatus hos ledningen och styrelsen.

Kontroll är i sig viktigt för en CFO:s ställning. Varför? Eftersom de själva är imponerade över att kunna presentera företagets kostnader, tillgångar, avtal och förpliktelser på ett snabbt och konkret sätt. Så byggs också förtroendet för att en CFO faktiskt kan bidra med mer.

 

Smarta verktyg för avtalshantering, kontraktsstyrning och uppföljning

I praktiken handlar det om att använda smarta och tillgängliga verktyg så som digitalt arkiv för avtalshantering, kontraktsstyrning och uppföljning av förpliktelser. Vi har över tusen kunder, och de har i skrivande stund registrerat över 170 000 tillgångar under sitt användande av Complete Control – och nästan lika många avtal.

Vägen till stjärnstatus för en CFO är att spendera resurserna på strategisk rådgivning för företaget. Aktuella siffror som är snabbt tillgängliga skapar oanade analysmöjligheter för en CFO. I kombination med ansamlad kunskap om företagets ”hälsa” har en CFO alla förutsättningar för att bli en strategiskt viktig person för styrelsen och ledningen.

Vi besöker dig gärna för att berätta om hur våra lösningar kan öka din kontroll.

Boka en demo med oss ​​idag!

Additional Reading