House of Control: Stabil tillväxt som gynnar kunderna

by Hans-Erik Wærsted | Oct 24, 2018 4:00:57 PM

House of Control har haft en mycket god tillväxt under den första delen av 2018. Det är positivt för våra kunder: Nu investerar House of Control ännu mer i innovation, kvalitet och goda användarupplevelser.

Fler och fler nordiska kunder börjar använda lösningarna från House of Control. Detta har gett en försäljningstillväxt på över 100 procent under det första halvåret 2018 och prognoserna för hela året pekar mot en omsättning på närmare 90 miljoner kronor.

– Vi ligger bra till för att nå försäljningsmålen för 2018, säger bolagets vd Lasse Sten. – Vi kommer att uppnå en milstolpe när House of Control blir en av landets 50 största utvecklare av programvara.

– Vad betyder det för kunderna?

– Det sägs att man dömer sig själv utifrån vad man klarar av att göra i framtiden, medan andra dömer dig efter vad du faktiskt har uträttat och redan uppnått. Detta stämmer bra med hur jag ser på House of Control: Sedan jag startade företaget har jag förstås trott på att vi kommer lyckas. Viking Venture köpte 55 procent av företaget när vi hade något att visa fram. Nu ser vi att vår tillväxt och storlek gör det enklare att vinna kundernas förtroende, säger Sten.

– Vad är hemligheten?

– Den tillväxt vi har uppnått är en direkt följd av det som oftast kallas för företagets value proposition. Annorlunda uttryckt: Våra kunder har fått stora direkta och indirekta fördelar genom att använda programvaran Complete Control. Detta på grund av att vi har gett CFO (och andra chefer) nyckeln till lösningen av många gamla problem som handlar om översikt och kontroll. Tack vare sina eleganta lösningar och rapporter har CFO blivit något av en hjälte hos ledningen och i styrelserummet. Verktyget är väldigt enkelt att använda och prissatt på en nivå som ger snabb avkastning på investeringen (ROI). Detta har gett oss väldigt många ambassadörer och ett anmärkningsvärt lågt kundbortfall.

Under det senaste året har House of Control investerat alltmer i de människor som är upphovet till att våra kunder upplever hög kvalitet och högt värde.

– I praktiken betyder detta att vi har förstärkt supporten, vi har blivit fler som hjälper kunderna att komma igång med lösningarna, vi har gett kunderna tillgång till en mer kontinuerlig rådgivning, vi har anställt branschexperter och vi har – ganska nyligen – fått en egen custom success manager. Allt detta gör att vi aldrig har känt oss mer övertygade om att vi kommer att kunna möta kundernas allt större förväntningar på oss – och mer därtill! förklarar Sten.

– Men även om vi tycker att vi har en solid value proposition så är det inte så att våra nya kunder står i kö utanför kontoret varje morgon. Saker och ting har inte varit självgående eftersom framtida kunder sällan söker lösningar på de problem vi bidrar till att lösa. Tvärtom så har våra tio första verksamhetsår mest påmint om en fortlöpande väckelsekampanj med aktiva och uppsökande predikanter. Utan ett motiverat och kompetent säljteam (våra predikanter) som består av människor som förstår kunderna – på såväl det personliga som på det företagsmässiga planet – hade vi aldrig klarat av att skapa denna tillväxt. Ja, våra säljare har utan tvekan haft med sig en bra produkt, men så gott som varje ny kund har varit ett resultat av övertygande argument och bra uppföljning.

– Sammanfattningsvis kan man säga att vi har en solid value proposition som vi nu förstärker, och ett säljteam som har för avsikt att överbevisa kunderna om att de behöver oss, säger grundaren.

Additional Reading