Översikten du behöver när kostnader måste reduceras snabbt

by House of Control | Mar 13, 2020 1:49:32 PM

Utbrottet av Corona medför att framtiden och inkomsterna plötsligt har blivit väldigt osäkra för många företag. För CFO är kontroll över kostnaderna det bästa botemedlet i en osäker siuation. Vi kan snabbt ge dig och ditt företag full översikt när det behövs som mest.

Det globala utbrottet av Corona har på kort tid stängt ned ekonomisk aktivitet över hela världen. Hos företagen är det CFO som får ansvaret för att göra snabba och försvarliga reduktioner i kostnaderna med syfte att begränsa skadorna – antingen hemifrån eller tillsammans med de få andra som fortfarande är på kontoret.

I House of Control ser vi det som viktigt att detta inte blir en tid präglat av panik. Samtidigt er vi medvetna om att månge CFO`s snabbt måste genomföra stora och viktiga beslut för att säkra att företagen är så robusta som möjligt i mötet med de utmaningar som nu har kommit och som kommer framöver. God kunskap om kostnader samt åtaganden är avgörande för att kunna agera snabbt, men utan panik.

Complete Control, som nyligen blivit lanserat i en kraftigt uppgraderad version, är lösningen som våra mer än tusen kunder i Sverige, Danmark och Norge har använt i snart 15 år för att ha möjlighet att kunna hantera akuta behov av kostnadsreduktioner.

Complete Control 5 ger våra kunder bland annat följande översikt och fördelar:

• Ett molnbaserat register över alla avtal
• Återstående åtaganden i ingådda avtal, t ex hyresavtal
• Snabb tillgång till information om vem som har ansvar för företagets olika avtal
• Mindre personberoende, avtal blir uppföljda också när den som har ansvar av olika grunder är frånvarande.
• Påminnelser sändes ut när avtal skall följas upp.

Våra medarbetare sitter nu klara för att demonstrera hur lösningen fungerar, via Skype eller andra lösningar som tryggt kan användas i dessa dagar. Klicka här för en demonstration eller kontakt.

PS! Våra lösningar har många andra fördelar för våra kunder och mest av allt önskar vi att hjälpa er med ökad lönsamhet och kontroll när företaget växer. Det kan vi prata mer om under mötet.

Additional Reading